Wat is de betekenis van Organisatiestructuur?

2023-09-25
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Organisatiestructuur

Een organisatiestructuur is de manier waarop alle taken en afdelingen binnen een organisatie zijn verdeeld en samenhangen. Het geeft de verschillende afdelingen en bijbehorende verantwoordelijkheden weer en de functies van de personeelsleden die binnen die afdelingen werkzaam zijn. Om een organisatiestructuur te ontwerpen, moet rekening worden geho...

2023-09-25
Organisatie en Management ABC

Jos Marcus & Nick van Dam (2007)

Organisatiestructuur

De manier waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een organisatie zijn verdeeld en de onderlinge relaties zijn geregeld.

Direct toegang tot alle 6 resultaten over Organisatiestructuur?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Organisatiestructuur

Manier waarop is geregeld wat de taken, de bevoegdheden, de verantwoordelijkheden, de regels en procedures en de communicatiekanalen binnen de organisatie zijn. We onderscheiden: 1. lijnorganisatie: een organisatiestelsel waarin uitsluitend hiërarchische (lijn)relaties voorkomen. Hier is eenheid van bevel, d.w.z. dat elke medewerker uitsluiten...

2023-09-25
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

organisatiestructuur

De wijze waarop de organisatie functioneel is opgebouwd onder andere in divisies, afdelingen en teams.

2023-09-25
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

organisatiestructuur

organisatiestructuur - Term gelanceerd door G.Baerends: bouw¬plan dat bepaalt welke procedures moeten gevolgd worden om via de morfologi¬sche en fysiologische struc¬tuur, het gedrag tot stand te brengen. De o. ¬omvat o.a. de relaties tussen prikkel en reactie, tussen motivatietoestan¬den en gedrag, tussen verschillende gedragin¬gen of gedragselemen...

2023-09-25
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Organisatiestructuur

Het geheel van relaties tussen organen en tussen functionarissen, resulterende uit de wijze waarop functies en taken over deze organen en functionarissen zijn verbijzonderd. We onderscheiden de personele en de organieke structuur.