Synoniemen van Organisatie

2019-10-17

Organisatie

Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen. Hierbij worden kracht, kennis en vaardigheden gebundeld om een doel te bereiken of in een behoefte te voorzien. Er zijn grofweg twee soorten organisaties te onderscheiden: bedrijfseconomische en niet-economische (non-profit) organisaties. Het kenmerkende verschil zit hem daarin dat de bedrijfseconomische organisaties de bundelingen van kracht, kennis en vaardigheden inzet om winst te bereiken, terwijl niet-economische org...

2019-10-17

Organisatie

1. Het in onderlinge samenhang voorzien van organen, en/of het in onderlinge samenhang brengen van organen (= in feite organiseren). 2. Het georganiseerde, het bewerktuigde (= het resultaat van het organiseren, de structuur, het systeem).

2019-10-17

Organisatie

Kan gedefinieerd worden als elke vorm van menselijke samenwerking voor een gemeenschappelijk doel.

2019-10-17

organisatie

Een menselijke samenwerking die doelgericht en als blijvend bedoeld is.

2019-10-17

Organisatie

Samenwerkingsverband tussen personen met het doel hun persoonlijke belangen te bevorderen.

2019-10-17

Organisatie

Bewaking van het projectdoel en de rol van de projectleider daarin.

2019-10-17

organisatie

Geheel van mensen, middelen en activiteiten gericht op het nastreven van bepaalde doelstellingen.

2019-10-17

Organisatie

Een organisatie is het geheel van expliciete procedures om de activiteiten van een groepering te reguleren en te coördineren teneinde specifieke doeleinden te bereiken.

2019-10-17

organisatie

Mensen werken samen om bepaalde doelen te bereiken.

2019-10-17

organisatie

Mensen werken samen om bepaalde doelen te bereiken.

2019-10-17

Organisatie

Planmatige coordinatie van activiteiten van verschillende mensen ter bevordering van een of meer doelen.

2019-10-17

Organisatie

Samenwerkingsverband van mensen en middelen, waarbij het bereiken van een bepaald doel voorop staat.

2019-10-17

organisatie

organisatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: or-ga-ni-saat-sie 1. het regelen en laten ontstaan ♢ de organisatie van het feest was erg goed 2. groep mensen die zich officieel aaneengesloten hebben ♢ de organisatie van de plattelandsvrouwen 3. de structuur en hoe alles geregeld is

 • 2019-10-17

  Organisatie

  Organisatie - v. (-s, ...tiën), bewerktuiging; — inrichting, samenstelling : de organisatie dier partij is bewonderenswaardig; — regeling: rechterlijke organisatie, de wijze waarop de rechterlijke macht in een staat is ingericht, hare verdeeling, hare rangorde, hare grenzen en hare bevoegdheid.

  2019-10-17

  Organisatie

  Organisatie - inrichting, vorming. Ook: een bepaalde groep van personen; vereeniging. — Daele, W. v., Der moderne Fabrikbetrieb u. seine Organisation M. 6.—. — Erlacher, G. J., Organisation von Fabrikbetrieben. M 2.40. — Grimshaw, R., Werkstatt-Betrieb u. -Organisation. Mit besond. Bezug auf Werkstatt-Buchführung. M 25.—. — Haushofer, M., Der Industrie Betrieb. Handb. d. Geschäftslehre f. techn. Beamte, Industrielle, Kaufleute etc., sowie z. Gebrauch an techn. Schulen. M 9.50....

  2019-10-17

  organisatie

  organisatie - Groepen mensen die zijn georganiseerd met een doel, meestal gekenmerkt door een min of meer constant aantal leden, een lichaam van functionarissen of vertegenwoordigers en een reglement dat hun activiteiten en gedrag voorschrijft.

  2019-10-17

  organisatie

  organisatie - v. (organisatiën), bewerktuiging; inrichting, samenstelling, regeling

  2019-10-17

  organisatie

  organisatie - v., inrichting; staatsinrichting; inrichting van een administratie of tak van dienst; bewerktuiging.

  2019-10-17

  Organisatie

  Dit woord heeft behalve de betekenissen in verband met het vorige woord ook nog een maatschappelijke betekenis. Iedere vereniging of instelling n.l. (onverschillig met welk doel), waarin de verschillende functies en werkzaamheden onderling zijn verdeeld, die in staat is naar buiten handelend op te treden, die een bestuur bezit met verdere trapsgewijze afdalende leiding in de onderdelen; — in één woord, een vereniging of instelling, die met een goed werkend organisme vergeleke...

  2019-10-17

  organisatie

  v. bewerktuiging, Inwendige op lneengrlj pende samenwerking der onderdelen berekende inrich ting of indeling.