Wat is de betekenis van Orderpapier?

1973
2021-01-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

orderpapier

o. (-en), (handel) papier waarop een bepaalde persoon of diens order bevoegd verklaard wordt een bepaalde, nader aangeduide prestatie (b.v. wissel, cheque) in ontvangst te nemen: wissels, orderbriefjes en cognossementen zijn —.

1950
2021-01-26
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Orderpapier

o. (-en), (handel) papier waarop een bep. persoon ,,of diens order” bevoegd verklaard wordt een bepaalde, nader aangeduide prestatie (b.v. wissel, chèque) in ontvangst te nemen: wissels, orderbriefjes en cognossementen zijn orderpapier.

1937
2021-01-26
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Orderpapier

Handelspapier, „gesteld aan de order” (ten behoeve) van een bepaald persoon. Wissels, orderbriefjes (promessen of accepten) en cognossementen (zeevrachtbrieven) zijn orderpapier. Zie wissel en orderbriefje. Zij vallen onder de bepalingen van het Wisselrecht in het Wetboek van Koophandel.

Lees verder
1933
2021-01-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Orderpapier

(Ned. recht) is papier, waarop een bepaald persoon „of diens order” bevoegd verklaard wordt een bepaalde, nader aangeduide praestatie in ontvangst te nemen. Het meest bekende voorbeeld ervan is wel de → wissel; een soortgelijk o. is de chèque, en ook het volgbriefje. Een andere belangrijke vorm van o. is deze, dat de uitgeve...

Lees verder
1916
2021-01-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Orderpapier

Orderpapier - papier gesteld aan den order van een daarin uitgedrukt persoon, d.w.z. dat de in het papier vermelde prestatie moet geschieden aan den genoemden persoon of dengene, aan wien het door endossement en overgave mocht zijn overgedragen (zie art. 670 en 1198a B.W.). Het Wetb. v. K. bevat bepalingen voor de volgende orderpapieren: wissel (ar...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten