Wat is de betekenis van Orderbriefje?

1973
2021-01-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

orderbriefje

o. (-s), (handel) gedagtekend en ondertekend geschrift waarin de ondertekenaar aanneemt aan een ander of aan diens order, een bepaalde geldsom te betalen op een bepaalde dag en plaats met erkenning van genoten waarde of waarde in rekening; promesse, accept. (e) Het orderbriefje onderscheidt zich van de →wissel doordat het geen betalingsopdrach...

Lees verder
1950
2021-01-15
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Orderbriefje

o. (-s), (handel) gedagtekend en ondertekend geschrift waarin de ondertekenaar aanneemt aan een ander of aan diens order, een zekere geldsom te betalen, met erkenning van genoten waarde of waarde in rekening; promesse, accept.

1937
2021-01-15
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Orderbriefje

Promesse, accept. Hetzelfde als een wissel (zie bij wissel), met dit verschil, dat bij een wissel de trekker (degene, die den wissel schrijft) een derde (veelal een bank) verzoekt te betalen, terwijl bij een orderbriefje de onderteekenaar zich verbindt zelf te betalen. Alle wetsbepalingen inzake den wissel zijn ook van toepassing op het orderbriefj...

Lees verder
1933
2021-01-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Orderbriefje

→ Orderpapier.

1916
2021-01-15
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Orderbriefje

Orderbriefje - promesse aan order.

1898
2021-01-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Orderbriefje

Orderbriefje - o. (-s), betaalbriefje, door een schuldenaar aan zijn schuldeischer gegeven, opdat deze zich door een derde doe betalen; — (kooph.) eene onderteekende verklaring, waarbij de onderteekenaar aanneemt aan een ander of aan diens order, op een bepaalden tijd en zekere plaats, zekere geldsom te betalen, met erkenning van genoten waar...

Lees verder
1870
2021-01-15
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Orderbriefje

Een orderbriefje is een handelspapier en hetzelfde als eene Acceptatie (zie aldaar).

Gerelateerde zoekopdrachten