Wat is de betekenis van Ordening?

2018
2021-03-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ordening

ordening - zelfstandig naamwoord uitspraak: or-de-ning 1. het aanbrengen van orde ♢ ze heeft een logische ordening aangebracht in het archief 1. ruimtelijke ordening [het inrichten van het land, he...

Lees verder
2002
2021-03-08
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

ordening

Ordening is de manier waarop de belangrijkste, de kleurigste, de grootste vormen (zie vorm (1)) in (een) bep. richting(en) zijn geplaatst.

1992
2021-03-08
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Ordening

Zie lineaire ordening.

1973
2021-03-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

ordening

v. (-en), 1. het ordenen; regelmatige schikking of plaatsing; 2. het ordenen in de zin van regelen en aan banden leggen volgens voorschriften: de economis crisis van 1929 gaf aanleiding tot — van het bedrijfsleven; ruimtelijke —, toepassing van de planologie (bij uitbreidingsplannen enz.); 3. het geordend-zijn; regeling, inrichting: de...

Lees verder
1955
2021-03-08
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ORDENING

zie Bevestiging.

1950
2021-03-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ordening

v. (-en), 1. regelmatige schikking of plaatsing; 2. regeling, inrichting: de ordening der maatschappij; — de ordening Gods.

Lees verder
1949
2021-03-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ordening

term, welke zowel bedrijfsorganisatie* als geleide economie* omvat.

1940
2021-03-08
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Ordening

Bij het begrip O. moet onderscheid worden gemaakt tusschen O. van belangen, planmatige economie en economische plannen (plannen v. d. arbeid, vijfjarenplan U.S.S.R., vierjarenplan Duitschland, enz.). O. van belangen kan geheel binnen het kader van het kapitalisme passen, planmatige economie in de volle omvang is met het kapitalisme als zoodanig in...

Lees verder
1939
2021-03-08
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Ordening

Aspirine voor het economische leven.

1933
2021-03-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ordening

1° Economie, a) Begrip. Wat onder o. in den meest algemeenen zin moet worden verstaan, geeft de encycliek „Quadragesimo Anno” aan met deze woorden: „Maar het is alleen de zedenwet, die, gelijk zij ons beveelt bij al ons doen en laten ons te richten naar ons hoogste en laatste doel, ons ook verplicht in elke afzonderlijke ord...

Lees verder
1926
2021-03-08
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Ordening

beteekent in het algemeen: regelmatige schikking of plaatsing van den troep of het leger; regeling, inrichting van de natuur, de maatschappij, de republiek ; en in kerkelijken zin bij de Roomschen de ordening ook wel ordinatie d. i. de wijding tot bisschop, priester en diaken: „Deze wijdingen zijn uitwendige teeltenen, die de genade beduiden...

Lees verder
1900
2021-03-08
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

ordening

Het rangschikken van informatie binnen een archief overeenkomstig een vastgestelde systematiek (ordeningsplan).