Wat is de betekenis van orde?

2018
2021-01-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

orde

orde - zelfstandig naamwoord uitspraak: or-de 1. toestand van netheid ♢ het huis is keurig op orde 1. het in orde maken [het regelen] 2. orde op zaken stellen...

Lees verder
1992
2021-01-19
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Orde

Zie typentheorie.

1991
2021-01-19
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Orde

In de betekenis van sociaal-economisch stelsel: wij leven in een gemengde orde. Dat wil zeggen, wij leven in een sociaal-economisch systeem, dat kenmerken vertoont van uiteenlopende stelsels.

1990
2021-01-19
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

orde

orde - De omstandigheid waarin elk ding duidelijk onderscheiden is, naar behoren gerangschikt is ten opzichte van de andere dingen en zijn gepaste functie verricht.

1974
2021-01-19
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

orde

eenheid van Massificatie van planten en dieren; bestaat uit een aantal gelijke of nauw verwante families (of 1 familie). Namen van orden eindigen bij planten op -afes, bij dieren op -a.

1973
2021-01-19
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

orde

v./m. (-n, -s), 1. regelmatige plaatsing of schikking van iets: er kwam weer — in haar herinneringen; behoorlijke schikking: zijn kleren in — brengen; iets in — maken, het regelen, beschikken, opknappen; wij zijn gisteren verhuisd, maar hopen aanstaande week weer op — te zijn; het is in —, de zaak is geregeld; in goede...

Lees verder
1955
2021-01-19
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ORDE

(kloosterorde). Hoewel de term orde ook gebruikt wordt voor alle kloostergenootschappen zonder onderscheid, duidt hij in meer strikte zin die kloostergenootschappen aan, waarin plechtige geloften worden afgelegd. In zoverre staan orden tegenover congregaties . Het gevolg van de plechtige geloften is, dat handelingen die in strijd daarmede gesteld w...

Lees verder
1950
2021-01-19
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Orde

v., 1. regelmatige plaatsing of schikking van iets: er kwam weer orde in haar herinneringen ; — behoorlijke schikking: het haar, zijn kleren in orde maken, brengen; — iets in orde maken, het regelen, beschikken,, opknappen; — wij zijn gisteren verhuisd, maar hopen aanstaande week weer op orde te zijn : — de zaak is in orde,...

Lees verder
1949
2021-01-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Orde

(1), (ordo) [dierkunde), omvat een aantal families in de systematiek van het dierenrijk*, worden samengevat in een klasse', (2) (R.K.), blijvende, kerkelijk goedgekeurde verenigingen van mannen of vrouwen, die, gebonden door eeuwige, plechtige geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, in een communiteit volgens bepaalde regels en con...

Lees verder
1939
2021-01-19
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Orde

(< Lat. ordo = rij, orde).

1933
2021-01-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Orde

1° (philos.) eenheid in een veelheid. O. veronderstelt een veelheid van onderscheiden dingen, die woorden gerangschikt volgens een bepaald principe. Dit principe wordt bepaald door het doe1, waartoe die veelheid tot een eenheid is samengevoegd (→ Finaliteit). Het doel bepaalt eveneens den aard der tot stand gekomen o. Zoo spreekt men van e...

Lees verder
1926
2021-01-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Orde

I. God is een God van orde. Hij eischt, dat alle dingen met orde geschieden (1 Cor. 14 : 40). Hij heeft als de Schepper aller dingen en als de Onderhouder van al wat wat leeft aan alle dingen een orde gesteld. Hij heeft aan al zijn werken een orde gegeven (Ps. 148 : 6). Dat zijn zijn ordinantiën of ordeningen. Het zijn de openbaringen van zi...

Lees verder
1914
2021-01-19
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

orde

orde - v., toestand, waarin allesgeregeld wordt; genootschap, eereteeken.

1910
2021-01-19
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Orde

Orde - de geleidelijke behandeling en afdoening van zaken, waardoor alles ten behoorlijken tijde afgedaan en opeenhooping van werkzaamheden voorkomen wordt.

1898
2021-01-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Orde

Orde - v. rang, regeling, regelmatigheid, geregelde toestand; een man van orde, die alles geregeld doet; — de zaak is in orde, daaraan behoeft niets meer gedaan te worden, (ook) aan uw verzoek wordt voldaan, uw voorstel is goed bevonden enz.; — ik ben weer in orde, geheel hersteld; — eene kamer in orde brengen, alles op zijne ge...

Lees verder
1870
2021-01-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Orde

Orde is in het algemeen eene op beginselen steunende regelmaat, hetzij in de rangschikking van bestaande dingen, hetzij in onze daden. In de wetenschappelijke stelsels geeft men den naam van „orde” gewoonlijk aan eene afdeeling der klasse, en zelve omvat zij alsdan één of meer geslachten. — In de meetkunst zijn „orden” bepaalde afdeelingen van wisk...

Lees verder