Wat is de betekenis van ORDE IN DE WERELD?

2023-12-10
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

ORDE IN DE WERELD

is een geheim, dat men in geloof aan het geopenbaarde zegenrijke heilshandelen van God te midden der zondige wanorde erkennen kan. Dan weet men immers dat, waar de zonde tot overvloed kwam, de genade kwam in rijker overvloed (Rom. 5 : zo), om zegevierend Gods orde en vrede in de wereld te verwerkelijken. Zonder dit geloof zal de zinloosheid der wan...