Wat is de betekenis van Oranje-Groene-Kruis?

1973
2021-01-24
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Oranje-Groene-Kruis

de Bond van Protestants-Christelijke verenigingen voor Wijkverpleging in Nederland met als embleem het oranje-groene-kruis, opgericht in 1938 en gevestigd te ’s-Gravenhage, de jongste en kleinste van de drie landelijke kruisverenigingen, met ruim 300000 leden. De protestants-christelijke zuil is zo lang buiten de ontwikkeling van het kruiswer...

Lees verder