Wat is de betekenis van opvatting?

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

opvatting

opvatting - zelfstandig naamwoord uitspraak: op-vat-ting 1. wat je ergens van vindt, hoe je erover denkt ♢ wat is jouw opvatting over deze les? Zelfstandig naamwoord: op-vat-ting de opvatting ...

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

opvatting

mening.

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Opvatting

s., opfetting, bitinken (it), bitinking; naar mijn —, nei myn forstân.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Opvatting

v. (-en), 1. het op een bep. manier beschouwen of beoordelen : zijn opvatting van de godsdienst; 2. mening, denkbeeld : men scheen die opvatting niet te delen; 3. uitlegging, betekenis die aan iets gehecht wordt: een verkeerde opvatting van het gebeurde ; 4. wijze waarop men zijn werk, zijn plichten enz. beschouwt: hij is ruim van opvatting.

Wil je toegang tot alle 8 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
X-Y-Z der Muziek

Casper Höweler (1939)

Opvatting

Wanneer men een zelfde stuk door diverse kunstenaars hoort uitvoeren, geeft het haast altijd verschillende indrukken, zelfs wanneer de herscheppers de beste bedoeling hebben, het werk zoo te spelen, als zij meenen dat de componist het bedoelde. Deze subjectieve factor in het her-scheppen geeft aan den eenen kant de bekoring van een statu nascendi,...

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

opvatting

v. opvatting en (het opvatten; mening, oordeel; uitleg): verschil van opvatting; naar mijn opvatting; een dichterlijke opvatting; een verkeerde opvatting.

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

opvatting

('op) v. (-en) het opvatten, mening, uitlegging: volgens zijn -.

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

opvatting

v. (-en), 1. het op een bepaalde manier beschouwen of beoordelen: dit is een zaak van persoonlijke opvatting; 2. mening, denkbeeld: men scheen die niet te delen; er vreemde opvattingen op na houden; 3. uitleg, betekenis die aan iets gehecht wordt: voor twee opvattingen vatbaar zijn; een verkeerde van het gebeurde; 4. wijze waarop men zijn werk,...