2020-04-07

optische kleurmenging

Optische kleurmenging is het mengen van kleuren door het oog en niet van tevoren op het palet (1); bijv. bij pointilleren: de kleuren zijn puur en naast elkaar geschilderd (zie schilderen), op een afstand lijken ze zich met elkaar te vermengen; dit verschijnsel doet zich ook voor bij bijv. kleurendruk met rasters en bep. weefsels; zie ook pointillisme.

2020-04-07

Optische kleurmenging

Door het oog tot stand gebrachte sensatie van een nieuwe kleur.