Wat is de betekenis van Opstand?

2024-07-22
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

opstand

opstand - zelfstandig naamwoord uitspraak: op-stand 1. het tegen iets of iemand in verzet komen ♢ toen er geen eten meer was, kwamen de mensen in opstand Zelfstandig naamwoord: op-stand de opstand ...

2024-07-22
Begrippenlijst biomassa uit bossen

Probos (2016)

Opstand

Een opstand is een gemeenschap van bomen die voldoende uniformiteit heeft in samenstelling, leeftijd, rangschikking of toestand om onderscheiden te worden van bos of andere begroeiing in aangrenzend terrein, en zodoende een tijdelijk bosbouwkundige of beheersmatig geheel vormt.

2024-07-22
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Opstand

Tekening van de verticale delen van een gebouw. Zie axiometrie.

2024-07-22
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Opstand

(in Nederland) Het verzet van de Nederlandse gewesten tegen de Spaanse koning in de 16e eeuw.

2024-07-22
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

opstand

geboomte dat in een bos voorkomt.

2024-07-22
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

opstand

oproer, verset teen gesag; in opstand kom, rebelleer; opstandeling.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Opstand

Het overeind staande en zich boven de grond verheffende deel van een stenen of houten constructie.