Wat is de betekenis van opsmukken?

2020
2021-12-06
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

opsmukken

Het begrip opsmukken heeft 4 verschillende betekenissen: 1) iemand opmaken of optooien. zichzelf of iemand anders mooier maken met make-up, mooie kleding of sieraden; opmaken; optooien. 2) een voorwerp, plaats of ruimte mooier maken. een voorwerp, een plaats of een ruimte mooier of aantrekkelijker maken dan het was, bv. door het aanb...

Lees verder
1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

opsmukken

(smukte op, heeft opgesmukt), 1. tooien, mooi maken: zich —, zich tooien; 2. (fig.) een verhaal -, mooier maken dan het was.

1952
2021-12-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Opsmukken

v., forsier(j)e, opsnolkje, -smûkje, taboeije; zich, jin opdwaen.

1950
2021-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Opsmukken

(smukte op, heeft opgesmukt), 1. tooien, opsieren, mooi maken: zij stapten trots naast hun opgesmukte vrouwen ; — zich opsmukken, zich (niet smaakvol) tooien; 2. (fig.) een verhaal opsmukken; zijn stijl opsmukken, met beelden, vergelijkingen enz. overladen.

Lees verder
1898
2021-12-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Opsmukken

Opsmukken (smukte op, heeft opgesmukt), te veel, overdreven tooien, versieren, opsieren : dat meisje is erg opgesmukt; — zich opsmukken, niet smaakvol tooien; (fig.) een verhaal opsmukken; zijn stijl opsmukken, met sieraden overladen. OPSMUKKING, v.

Lees verder