Wat is de betekenis van Oppositie?

2023-09-23
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

oppositie

Oppositie verwijst naar een tegenovergestelde positie of standpunt ten opzichte van een bepaald onderwerp, persoon of groep. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de politiek, waarbij een oppositiepartij een andere politieke visie heeft dan de regeringspartij, het beleid van de regering bekritiseerd en alternatieve voorstellen doet. Oppositie k...

2023-09-23
Begrippenlijst Staten Generaal

Staten Generaal (2017) Commissie van Toezicht op de Inlichtingen – en Veiligheidsdienst

Oppositie

De oppositie bestaat uit de partijen in de Tweede Kamer die geen deel uitmaken van het kabinet.

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Oppositie?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

oppositie

oppositie - zelfstandig naamwoord uitspraak: op-po-siet-sie 1. het proberen iets tegen te houden ♢ ze voeren oppositie tegen de nieuwe plannen 2. partijen en politici die zich verzetten tegen de regering ...

2023-09-23
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Oppositie

Partijen in het parlement die niet meedoen aan de regeringscoalitie.

2023-09-23
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Oppositie

[Lat. oppositio = tegenstelling] tegenstand; (jur.) verzet; (politiek) partij die tegen de regeringspartij is; (astr.) stand van twee hemellichamen tegenover elkaar aan de hemel (180° verschil in lengte).

2023-09-23
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Oppositie

tegenstand

2023-09-23
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Oppositie

De in de Kamer vertegenwoordigde partijen die geen bewindspersonen voor het kabinet hebben geleverd.

2023-09-23
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

OPPOSITIE

vijandige houding welke zich kan manifesteren door passief of actief verzet. Als een kind 3 jaar is, verzet het zich tegen anderen; zijn enige motief is dat het zijn autonomie wil voelen: ‘Nee, ik wil niet!’ antwoordt het glimlachend op wat zijn ouders hem vragen; het is goed als deze weten dat deze verzetshouding zuiver formeel is en e...

2023-09-23
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Oppositie

tegenstand, verzet; partij, die zich in de volksvertegenwoordiging tegenover de regering stelt; stand van twee hemellichamen die 180° in lengte verschillen.

2023-09-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Oppositie

(<Fr.), v. (-s, ...tien), 1. tegenstand; in de oppositie zijn, oppositie voeren, tegenstand bieden, tot de tegenpartij behoren; 2. (staatk.) die partij in de volksvertegenwoordiging die zich verzet tegen de regerende meerderheid: hij behoort tot de oppositie, is tot de oppositie overgegaan; 3. (rechtst.) verzet, inz. tegen...

2023-09-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Oppositie

(1), wordt gezegd van een planeet die recht tegenover de zon aan de hemelbol staat. Tegenovergestelde: conjunctie', (2) in de politiek de tegenstanders van de regeringspartijen; in vergaderingen tegenstanders van het bestuursbeleid.

2023-09-23
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer (1942)

Oppositie

(= Lat. oppositio = tegenstelling; < oppónëre = tegenstellen). Stand van twee planeten, of van zon en planeet, waarbij zij 1800 in lengte of in rechte klimming verschillen. Zij staan dan van de aarde uit gezien aan tegenovergestelde kanten; vd. de naam.

2023-09-23
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Oppositie

Koor op vergaderingen.

2023-09-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

oppositie

v. opposities, oppositiën (Fr. [Lat. oppositio]: tegenstand, tegenwerking inz. de partij, die tegen de regerende meerderheid is; rechtst. verzet; ook: tegenovergestelde stand van twee hemellichamen): in de oppositie zijn, tot de tegenpartij behoren; oppositie voeren, tegenwerken; tegen een verstekvonnis.

2023-09-23
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

oppositie

v. tegenstand: tegenpartij.

2023-09-23
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Oppositie

een ongunstig aspect in de astrologie; het tegenover elkaar staan onder een hoek van 180 graden.

2023-09-23
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Oppositie

1) i/d politiek de partij of partijen, die zich verzetten tegen de leidende richting; 2) i/d sterrenk. tegenst. v. → conjunctie; twee sterren staan in o,, wanneer zij 180° in lengte verschillen.

2023-09-23
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Oppositie

(sterrenk.). Een planeet is in oppositie, als ze aan den hemel tegenover de zon staat, d.w.z. als haar lengte met die van de zon 180° verschilt.

2023-09-23
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

oppositie

(oppo'zi:si) v. (-s) [Fr. < Lat. oppositio d. i.] A. [stand tegenover elkander] Sterrenk. stand van twee hemellichamen diametraal (180°) tegenover elkander: de van de maan en de zon bij volle maan. Tgst. konjunktie. B. I. Eig. 1. Algm. tegenstand, tegenwerking: voeren. 2. Recht. verzet tegen een vonnis: er is gekomen. II. Metn....

2023-09-23
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Oppositie

Dit woord betekent in het algemeen tegenstand of verzet; het wordt, evenals opportuniteit, gewoonlijk gebruikt op politiek gebied. Men verstaat er onder het politiek verzet, dat in de vertegenwoordigende lichamen door de minderheidspartijen tegen de regeringspolitiek, dat is dus de meerderheidspolitiek, wordt geboden. Ook wordt dat deel der volksve...