Wat is de betekenis van oppidum?

1990
2023-01-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

oppidum

oppidum - Wordt gebruikt voor Europese nederzettingen in de Late IJzertijd en de Romeinse Tijd. Vaak vestingwerken op een heuvel of op andere wijze versterkte eenheden, die als centraal punt dienen in het grondgebied van lokale stammen.

1973
2023-01-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

oppidum

[Lat. oppodum, quod ob pedes est, plaats waar men als om een afgesloten geheel omheen moet gaan], o. (oppida), in een bewoningsgebied centraal en bij voorkeur bij een wegenknooppunt gelegen versterkt punt met omwalling. De term oppidum werd door Romeinse auteurs, m.n. door Caesar, in zeer ruime betekenis gebruikt voor elk versterkt punt of versterk...

Lees verder
1962
2023-01-27
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Oppidum

1. Alg. benaming v.e. Rom. stad in Italië en de provincies. Z. Nijmegen;2. Ook wel gebruikt voor omwalde nederzettingen met blijvende bewoning in b.v. Gallische gebieden (Z. Huizen en Steden). 3. Soms zelfs gebruikt voor tijdeliike versterkingen op gunstig gelegen punten, zoals hoge landtongen, etc. in Belg. o.a. te Hastedon. Z. Murus Gallicus...

Lees verder
1949
2023-01-27
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Oppĭdum

i, n. versterkte plaats, vesting, stad; versterkt woud (bij de Britanniërs).

1933
2023-01-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Oppidum

Lat. soortnaam voor versterkte steden buiten Rome, speciaal sinds Caesar voor de Keltische steden en vluchtburchten, die met wal en gracht omgeven waren; men vergelijke het zgn. Oppidum Batavorum bij Nijmegen, dat Claudius Civilis op zijn vlucht van Xanthen naar de Betuwe in 70 n.Chr. in brand stak. Zie → Nijmegen