Wat is de betekenis van opmerking?

2018
2022-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

opmerking

opmerking - zelfstandig naamwoord uitspraak: op-mer-king 1. iets dat je zegt ♢ hij maakte een opmerking over het weer 1. dat was een vervelende opmerking [hij zei iets vervelends] Ze...

Lees verder
1973
2022-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

opmerking

v. (-en), 1. aandacht, opmerkzaamheid; m.n. scherpe waarneming; 2. dat wat men waarneemt; 3. het uiten of de uiting van zijn gedachten of waarnemingen: scherpzinnige, geestige opmerkingen maken; op-of aanmerkingen (mede door deze vaste verbinding krijgt opmerking soms de negatieve betekenis van aanmerking).

Lees verder
1952
2022-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Opmerking

s., opmerking; stekelige -en maken, mei stikels omrinne; iem. een stekeligemaken, immen in stikel stekke, sette.

1950
2022-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Opmerking

v. (-en), 1. aandacht, opmerkzaamheid: mannen wier talenten ongetwijfeld, opmerking en onderscheiding verdienen (Busken Huet); 2. het gadeslaan : inz. scherpe waarneming; 3. dat wat men waarneemt; inz. iets waarop men de aandacht vestigt ; mondelinge of schriftelijke uiting van zijn gedachten of waarnemingen over een persoon of zaak: sc...

Lees verder
1937
2022-12-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

opmerking

v. opmerkingen (het opmerken; het opgemerkte; het uiten of de uiting van zijn gedachte omtrent iets): een juiste opmerking maken.

1930
2022-12-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

opmerking

('op) v. (-en) I. Eig. het opmerken. II. 1. Algm. wat men opmerkt: zijn -en voortzetten. 2. Inz. datgene wat men opmerkt en waarop men de aandacht vestigt: een geestige, juiste, scherpe, scherpzinnige, verstandige maken. Syn. ➝ aanmerking.

Lees verder
1898
2022-12-08
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Opmerking

zie Aanmerking.