Wat is de betekenis van Ophemelen?

1980
2021-06-25
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Ophemelen

Iemand opbemelen is: iemand boven zijn verdiensten prijzen, iemand ‘in de hoogte steken’. De afleiding van het woord hemel lijkt voor de hand te liggen. Maar in het Middelnederlands betekent ophemelen: verbergen, verstoppen. De verwantschap met heimelijk is waarschijnlijk. In de zeventiende eeuw is de betekenis: opruimen, in orde brenge...

Lees verder
1973
2021-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ophemelen

(hemelde op, heeft opgehemeld), uitbundig (en dikwijls: overdreven) prijzen.

1952
2021-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ophemelen

v., opheve, -heevje, -strike; iem. —, fan immen ophelje.

1950
2021-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ophemelen

(hemelde op, heeft opgehemeld), hemelhoog verheffen, uitbundig (en dikwijls: overdreven) prijzen.

1898
2021-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ophemelen

Ophemelen (hemelde op, heeft opgehemeld), (gew.) reinigen, schoonmaken, zuiveren; — (gew.) opruimen, in orde brengen, schikken; opsieren; (w. g.) met iets opgehemeld zijn, bijzonder ingenomen, zeer in zijn schik; — iem., iets ophemelen, hemelhoog verheffen, uitbundig, overdreven prijzen. OPHEMELING, v. (-en).

Lees verder