2019-12-06

Operante conditionering

Operante conditionering - een leerproces waarin gedrag dat positief wordt bekrachtigd, vaker wordt uitgevoerd en gedrag dat negatief wordt bekrachtigd minder vaak, totdat het uitdooft.

2019-12-06

Operante conditionering

Operante conditionering - een leerproces waarin gedrag dat wordt bekrachtigd in frequentie toeneemt en dat wat niet wordt bekrachtigd, afneemt.

2019-12-06

Operante conditionering

Het aanmoedigen/prijzen bij gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag.