2019-12-08

Open interview

Een gesprek waarbij meestal alleen de beginvraag vastligt, de overige vragen zijn vaak afhankelijk van het verloop ven het gesprek.

2019-12-08

Open interview

Interview waarbij de antwoordmogelijkheden niet vastliggen. Wel wordt soms een topiclijst gebruikt. Ook vrijeattitude-interview genoemd.

2019-12-08

open interview

een informatievergarend gesprek waarbij het onderwerp en de beginvraag vaststaan.

2019-12-08

Open interview

Open interview - een gesprek waarin de vragen die gesteld worden niet vooraf vaststaan.