Wat is de betekenis van opblazen?

2023-06-10
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

opblazen

1) (1998) (bridge) doubleren. • Opblazen: doubleren. (Toine van Hoof: Het Bridge woordenboek. 1998) • Een doublet is riskant en een volgbod wordt zo maar opgeblazen. .(http://www.imp-bridge.nl/webforum, 08/03/2015) 2) (1993) (Den Bosch) in de verwensing 'blaas 'm toch op': verrek! je kunt me wat! Kijk ook onder: je kunt m'n zak* op...

Lees verder
2023-06-10
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

opblazen

opblazen - onregelmatig werkwoord uitspraak: op-bla-zen 1. het met springstof laten ontploffen ♢ de restanten van die toren worden opgeblazen 2. het erger maken dan het is ♢ Neal heeft de gebeur...

Lees verder
2023-06-10
Jargon & Slang van Journalisten en zetters

Marc De Coster (2017)

Opblazen

Opblazen - vergroten van een illustratie.

Direct toegang tot alle 14 resultaten over opblazen?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-10
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

opblazen

doubleren

2023-06-10
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

opblazen

De verwensing blaas(t) hem op! is een elliptische vorm van de schertsend bedoelde uitdrukking ze kunnen mijn zak opblazen (hetpijpje hangt erbij) ‘ze kunnen mij de rug op, ze kunnen doodvallen’. Volgens Mullebrouck (1984) komt in Vlaanderen de variant voor ge kunt mijn zak opblazen, de pomp hangt erbij! Het lijdt ge...

Lees verder
2023-06-10
Journalistiek begrippenlijst

Henk Vreekamp (1989)

Opblazen

(uit)vergroten van foto of illustratie.

2023-06-10
Reclame woordenboek

Frans van Lier (1987)

Opblazen

1.Vergroten van een illustratie. 2.Kunstmatig vergroten van een steekproef. De onderzoeksresultaten worden vermenigvuldigd tot het lijkt of het de cijfers van de totale populatie zijn.

Lees verder
2023-06-10
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Opblazen

Kapotmaken. Door over een kwestie willens en wetens niet tot een politiek vergelijk te komen kan een partij een politieke crisis veroorzaken (of uitlokken). Zo’n regeringspartij blaast dan de coalitie op: er komt een kabinetscrisis bij gebrek aan politieke overeenstemming.

Lees verder
2023-06-10
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Opblazen

v., opblieze, -blaze.

2023-06-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Opblazen

(blies op, heeft opgeblazen), 1. in de hoogte blazen: papiertjes, veertjes opblazen; 2. door middel van buskruit in de lucht laten vliegen: een spoorbrug, een vijandelijke stelling opblazen; bij de opruiming van wrakken werd een gedeelte er van opgeblazen; 3. door inblazen van lucht doen opzwellen: een luchtkussen opblazen...

Lees verder
2023-06-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

opblazen

blies op, h. opgeblazen (1 in de hoogte blazen; 2 al blazende doen opzetten; 3 mil. in de lucht doen vliegen): 1. een veertje, tabaksrook opblazen ; 2. zijn wangen opblazen; fig. een zaak erger, groter voorstellen dan zij is; 3. een spoorbrug opblazen.

Lees verder
2023-06-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

opblazen

('ob) (blies op, heeft opgeblazen) 1.in de hoogte bla zen : veertjes -. 2. al blazend doen zwellen : een ballonnetje, zijn wangen -. 3. erger voorstellen dan het is : een geschil -. 4.door buskruit in de lucht laten vliegen : een spoorbrug -.

Lees verder
2023-06-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

opblazen

(blies op, heeft opgeblazen), 1. in de hoogte blazen: papiertjes, veertjes opblazen; 2. door middel van een ontplofbare stof, een mijn in de lucht laten vliegen: een spoorbrug opblazen; 3. door inblazen van lucht doen opzwellen: een luchtbed opblazen; (fig.) een zaak opblazen, groter, erger voorstellen dan het is; in de filmtechniek het vergrote...

Lees verder
2023-06-10
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Opblazen

Opblazen (blies op, heeft opgeblazen), in de hoogte blazen: papiertjes, veertjes opblazen; — door middel van buskruit in de lucht laten vliegen: eene spoorbrug opblazen; bij de opruiming van wrakken werd een gedeelte ervan opgeblazen; — door inblazen van lucht doen opzwellen: eene blaas opblazen; schapenvleesch opblazen, zoodat het er...

Lees verder