Wat is de betekenis van Op iets gesteld zijn?

1977
2021-01-19
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Op iets gesteld zijn

verlangen dat het (zo) gebeurt, eraan hechten, het bepaald willen hebben. Gesteld is het volt. deelw. van het werkwoord zich stellen en betekent dus: zich gesteld hebben, op iets zijn gaan staan, t.w. op een punt waarvan men niet wil afwijken; vgl. ik sta erop, d.i. ik wil het; het 17de-eeuwse op iets gezet zijn (d.i. eraan hechten), waarin gezet h...

Lees verder
1925
2021-01-19
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Op iets gesteld zijn

D.w.z. iets uitdrukkelijk verlangen; aan iets hechten, veel van iets houden; sedert de middeleeuwen bekend ([i]Mnl. Wdb.[/i] VII, 2069). Het bijv. naamw. gesteld is het verl. deelw. van het werkw. zich stellen en beteekent dus zich gesteld hebben, op iets zijn gaan staan, op iets staan t.w. op een punt, waar men niet wil afwijken; vgl...

Lees verder