Wat is de betekenis van Op grooten voet leven?

1925
2022-08-09
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Op grooten voet leven

D.i. op rijkelijke, ruime wijze leven; ook wel in scherts gebezigd voor: groote voeten hebben. Het is onnoodig voor de verklaring van deze spreekwijze te denken aan de in de 14de eeuw in Frankrijk voorkomende gewoonte der adellijke heeren om schoenen te dragen met lange spitsen; zij laat zich veel eenvoudiger verklaren, wanneer men ‘voet&rsqu...

Lees verder