Wat is de betekenis van Op den Hoorn?

1933
2021-03-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Op den Hoorn

Tegenwoordig: Den Hoorn, dorp in de gem. → Leens. Maria op den Hoorn is een voormalig klooster in het Goorecht, prov. Groningen.