Wat is de betekenis van op apegapen liggen?

2024-05-20
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

op apegapen liggen

(1844) (inf.) sterven; verslappen, versuffen; het benauwd krijgen. ‘Hij ligt op apegapen’: het zal snel met hem gedaan zijn. De samenstelling (gapen zoals de apen) is erg ongewoon. Het lijkt hier om een herhalingsvorm of reduplicatie te gaan, zoals bijv. hassebassen, harrewarren enz. • Je hebt me aanbevolen om me vooral te ontzien...

2024-05-20
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Op apegapen liggen

op sterven liggen

2024-05-20
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

op apegapen liggen

Op apegapen liggen is een schertsende uitdrukking voor: op sterven liggen, naar zijn laatste adem happen, maar heeft eveneens als betekenis: het door grote inspanning van het lichaam of de geest benauwd krijgen. Niet juist is de veronderstelling dat deze zegswijze is afgeleid uit het gapen van apen. Misschien, zo neemt men aan, was de oorspronkelij...

2024-05-20
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Op apegapen liggen

een sinds het midden van de 19de e. opgetekende gemeenz. scherts, uitdr. voor: naar de laatste adem hijgen, zieltogen, op sterven liggen, ook wel van zaken gezegd die het opgeven, bezwijken. Vgl. het dial. het aapje hebben, bevangen zijn door hitte. Apegapen kan men beschouwen als een koppeling van twee gelijksoortige woorden, of wel als een herhal...

2024-05-20
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Op apegapen liggen

een sinds het midden van de 19de e. opgetekende gemeenz. scherts, uitdr. voor: naar de laatste adem hijgen, zieltogen, op sterven liggen, ook wel van zaken gezegd die het opgeven, bezwijken. Vgl. het dial. het aapje hebben, bevangen zijn door hitte. Apegapen kan men beschouwen als een koppeling van twee gelijksoortige woorden, of wel als een herhal...