Wat is de betekenis van Oorlog?

2024-02-25
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Oorlog

Oorlogen en geruchten van oorlog, strijd en vijandschap, een dreigende sfeer. Deze uitdrukking komt uit Matteüs 24:6, ‘Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet’ (NBG-vertaling; vergelijk ook Marcus 13:7; de NBV heeft op beide plaatsen ‘oo...

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

oorlog

oorlog - zelfstandig naamwoord uitspraak: oor-log 1. strijd tussen twee of meer landen of volken ♢ er is nog altijd oorlog in het vroegere Joegoslavië 1. deze landen voeren oorlog [ze vechten met e...

2024-02-25
Wielersportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

oorlog

(de; -en) fig. - vijandschap tussen renners en/of wielerploegen, bv. als in ‘wielrennen is oorlog’, een variatie op Rinus Michels’ ‘voetbal is oorlog’. • Gerrit Solleveld, met klare stem: ‘Ja, natuurlijk draaiden wij onze kloten af voor Maassen, maar wat dacht je dat die mannen van Post deden? Het was oorlog voor die tussensprints. Zij zorgden er w...

2024-02-25
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Oorlog

Oorlog - Zie: Verzets- en bevrijdingsmonumenten.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Oorlog

Wanneer herinneringen in de droom geen rol spelen, dan symboliseert de oorlog de angst om met tegenzin bij iets te worden betrokken. De oorlog is vaak ook een aanwijzing voor een moeilijke psychische toestand. Maar de oorlog wordt ook geïnterpreteerd als een uitzichtloos lijkende conflictsituatie - die met een dosis strijdvaardigheid echter we...

2024-02-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

oorlog

oorlog - Open en officieel verklaard vijandelijk gewapend conflict tussen naties of partijen binnen een natie.

2024-02-25
Droom lexicon

G. Senger (1985)

Oorlog

Als in uw droomleven een oorlog uitbreekt, hebben de driftmatige krachten in u te weinig ruimte en worden zij gevaarlijk. In uw innerlijk zijn mentaliteitsverschillen met elkaar in botsing gekomen en zij vechten in uw ziel hun strijd uit. U vecht zelf mee in deze droom-oorlog? Dit betekent dat u zelf actief werkt aan de conflictbeheersing. U steun...

2024-02-25
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

OORLOG

strijd tussen volkeren (oorlog met een buitenlandse mogendheid) of tussen partijen (burgeroorlog). De oorzaken zijn volgens Freudiaanse theorieën van individuele aard: ieder van ons heeft een → latente → agressiviteit, die in een oorlog een sociaal aanvaardbare uitlaatklep vindt. Maar deze theorie is beperkt, want, ofschoon wijd en z...

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

oorlog

geveg tussen nasies.

2024-02-25
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

OORLOG

is een strijd met geweld van wapenen tussen staten of andere georganiseerde mensengroepen, hetzij uit wraakneming of ter bestraffing, hetzij om de andere partij op een of ander punt de eigen wil op te leggen, hetgeen meestal zal neerkomen op het afdwingen van een werkelijk of vermeend recht. Rechtskundig spreekt men eerst dan over oorlog, wanneer d...

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Oorlog

s., oarloch, pl. oarloggen.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Oorlog

m. (-en), 1. strijd tussen twee of meer volkeren, vorsten of staten : een aanvallende, een verdedigende oorlog; oorlog ter zee, te land; de oorlog verklaren; — toestand dat er zulk een strijd gaande is : het is oorlog; in de oorlog hebben wij veel gebrek geleden; — de kleine oorlog, het buit maken van konvooien, bestoken van detachement...

2024-02-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Oorlog

het gewapend worstelen van 2 of meer staten met elkander, ter handhaving van enig staatsbelang. Behoort aan te vangen met oorlogsverklaring. Eindigt door vredesverdrag of door het staken der vijandelijkheden. Tot aan W.O. I werd algemeen erkend het recht van de souvereine staat, O. te voeren, wanneer het hem goeddacht. Na W.O. I werd echter bij het...

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

OORLOG

(1, algemeen) is strijd tussen georganiseerde mensengroepen, in het bijzonder staten, waarbij de ene partij met geweld van wapenen aan de andere haar wil tracht op te leggen. Deze omschrijving omvat wel de burgeroorlog, de guerrilla en andere nader te noemen vormen, die de omvang en gewelddadigheid van een internationale oorlog kunnen aannemen, maa...

2024-02-25
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Oorlog

Motief voor vredesbeweging. — Schot brengen in wapenvoorraad.

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

oorlog

m. oorlogen (1 krijg, strijd tussen twee of meer volken; 2 ministerie v. defensie): 1. de oorlog verklaren, een langdurige oorlog voeren, ten oorlog gaan, trekken; iem. de oorlog aandoen; voeren tegen; in oorlog zijn met; een verdedigende oorlog; 2. oorlog moet bezuinigen (of: het departement van oorlog); nog: Z.-N. de kleine oorlog, manoeuvres.

2024-02-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Oorlog

gewapende aanval v/h eene volk op het andere, al dan niet voorafgegaan door een → ultimatum. Onderscheiden in veld- en vestingoorlog; de veld-o. kan zijn een bewegings-o., waarbij de troepenmassa’s zich voortdurend verplaatsen, of stelling-o., waarbij de vijandelijke partijen tegenover elkaar stelling hebben genomen in → loopgraven,...

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Oorlog

A) Definitie en natuurrecht. O. is een van de groote rampen, die in den loop der eeuwen de wereld hebben geteisterd. Daar hij echter van den vrijen wil der menschen schijnt af te hangen, is de vraag: wanneer is volgens de Kath. moraal oorlogvoeren geoorloofd? a) Oorlogvoeren is niet steeds en in zich ongeoorloofd. In het O.T. werden o. gevoerd op...

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

oorlog

('o:rloch) m. (–en; –je) [oor, uit + msch. ~ loog, vlam, uitbranding] 1. Eig. strijd tussen twee of meer staten die door de wapenen beslist wordt: – te land, te water, ter zee, in de lucht; een aanleggende, aanvallende, agressieve, defensieve, offensieve, verdedigende, verwerende –; een binnenlandse, buitenlandse, inlan...

2024-02-25
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Oorlog

is de georganiseerde strijd tussen staten of tussen een groep burgers en de regering (burgeroorlog). De redenen, waarom men oorlog voert, zijn velerlei; veroveringszucht, neiging tot uitbreiding van gebied, godsdiensttwisten, roem van veldheren of koningen enz. In onzen tijd is het veelal het uiterste middel, om een geschil tussen twee of meer stat...