Wat is de betekenis van Oordelen?

2018
2021-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

oordelen

oordelen - regelmatig werkwoord uitspraak: oor-de-len 1. een mening over iets of iemand hebben ♢ de rechter oordeelde buitengewoon mild 1. een oordeel vellen [uitspreken] Regelmatig...

Lees verder
2000
2021-01-27
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Oordelen

Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt, veroordeel een ander niet. Er zijn verschillende bijbelplaatsen waarin sprake is van oordelen en geoordeeld worden. Vgl. Matteüs 7:1, ‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt’ (NGB-vertaling) en Romeinen 2:1, ‘Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oord...

Lees verder
1973
2021-01-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

oordelen

(oordeelde, heeft geoordeeld), 1. een oordeel, een vonnis wijzen: de burgerlijke rechter alleen moet hier -. 2. beslissen, uitspraak doen tussen; 3. door redeneren tot een gevolgtrekking komen: oordeel (nu) zelf, trek zelf de conclusie, zeg je mening; te — naar, afgaande op; 4. keuren, achten: iets niet raadzaam — ; 5. een gevoelen,...

Lees verder
1950
2021-01-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Oordelen

(oordeelde, heeft geoordeeld), 1. een oordeel, een vonnis wijzen: de burgerlijke rechter alleen moet hier oordelen ; 2. vonnissen: wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de Goden hem oordelen (1 Sam. 2 : 25); — (spr.) oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt (Matth. 7 : II); 3. beslissen, uitspraak doen tussen: gij, mannen...

Lees verder