2019-10-19

Oor

Wie oren heeft om te horen, die hore, aansporing tot het willen vatten van de betekenis van iets. Jezus besluit een parabel regelmatig met de woorden: ‘Wie oren heeft, die hore!’ (bijvoorbeeld in Matteüs 11:15, NBG-vertaling), en soms met de uitgebreidere versie ‘Wie oren heeft om te horen, die hore’ (Marcus 4:9, NBG-vertaling; de NBV heeft op deze plaatsen ‘wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren’). Dit is bedoeld als aansporing tot de luisteraars om de les van de parabel t...

2019-10-19

oor

oor - zelfstandig naamwoord 1. elk van de twee organen waarmee je hoort ♢ bij het douchen kwam er water in mijn oor 1. ik ben tot over mijn oren verliefd [heel erg dus] 2. het is op een oor na gevild [bijna klaar] 3. je de oren van het hoofd kletsen...

2019-10-19

oor

Zintuig waarmee je kunt horen en je je evenwicht kunt bewaren. Het oor bestaat uit drie onderdelen: het uitwendige oor, het middenoor en het binnenoor. Het uitwendige oor bestaat uit de zichtbare oorschelp en de gehoorgang. De gehoorgang eindigt bij het trommelvlies, dat door geluid erop gaat trillen. Achter het trommelvlies ligt het middenoor, waarin gewoon lucht zit. De buis van Eustachius verbindt het middenoor met de neusholte. Die buis zorgt dat de luchtdruk in het middenoor gelijk is aan d...

2019-10-19

Oor

Oor - kleine advertentieruimte links of rechts van de kop van een dagblad. In het Engelse vakjargon noemt men de kleine ruimte met weersinformatie de weather ear.

2019-10-19

Oor

Uitstekende constructiedelen van houten achtkant in sommige Zuid-Hollandse watermolens onder het boventafelelement waarneembaar (o.a. in Delfland).

2019-10-19

Oor

Het oor is het orgaan dat geluidgolven omzet in een signaal in de gehoorzenuw dat door de hersenen als geluid wordt ervaren.

2019-10-19

OOR

Nederlands invloedrijkste muziekblad. Opgericht in 1970 als Muziekkrant Oor. De opkomst van het blad loopt parallel met het toenemende belang van albums in de popmuziek. Het verhaal van een plaat en een artiest wordt belangrijker en dus valt er meer over te schrijven. Van begin af aan staat Oor voor een volwassen vorm van popjournalistiek, waarbij een kritische houding en onafhankelijkheid voorop staan. Het blijkt een gat in de markt want in de loop van de jaren zeventig groeit Oor als kool. Met...

2019-10-19

Oor

Oor (Het) is het zintuig van het gehoor en bestaat hoofdzakelijk uit 3 deelen: vooreerst uit eene beenachtige, met vloeistof gevulde blaas, welke aan de eene zijde eene met een veerkrachtig vlies geslotene opening bezit, — in de tweede plaats eene buis of een gang, die de geluidgolven van buiten naar die opening voert, — en in de derde plaats eene zenuw, die uit de hersenen komt en zich in gemelde blaas in fijne takjes verdeelt. De geluidgolven, welke in de buis dringen, brengen het vlies de...

2019-10-19

Oor

Oor o. (-en), het gehoororgaan: het uitwendige, het inwendige oor; wie ooren heeft, die hoore; iets met eigen ooren gehoord hebben; — (spr.) de muren hebben ooren, als waarschuwing om zich bij het spreken in acht te nemen, zelfs binnen eene afgesloten ruimte; — geen ooren hebben, met opzet niet luisteren, naar een verzoek, enz.; — (geen) ooren hebben naar of voor iets, er wel of geen zin in hebben, er (niet) mede ingenomen zijn; — geheel oor zijn voor iets of iem., aandachtig toeluistere...

2019-10-19

Oor

Oor - zie GEHOORORGAAN.

2019-10-19

Oor

zie Afkomellng.

2019-10-19

oor

oor - Uitsteeksels waaraan een voorwerp kan worden vastgehouden of ondersteund; kan voorzien zijn van een kleine opening voor een draagriem.

2019-10-19

Oor

Het oor is het gehoororgaan, waardoor het ons mogelijk is luchttrillingen op te vangen en, mits binnen zekere grenzen, in geluidsindrukken om te zetten, zoals het oog lichttrillingen in gezichtsindrukken omzet. Wij onderscheiden bij dit orgaan het buiten-, midden- en binnenoor. Tot het buitenoor behoren de oorschelp en de uitwendige gehoorgang. De oorschelp, die bij vele dieren door middel van spieren beweegbaar is, is bij alle mensen verschillend, wat vorm en aanhechting aan het hoofd betreft e...

2019-10-19

Oor

Ingebouwde ontvanger.