Wat is de betekenis van oogst?

2018
2021-01-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

oogst

oogst - zelfstandig naamwoord 1. opbrengst aan groente en fruit enz. ♢ door het mooie weer hadden de boeren een goede oogst Zelfstandig naamwoord: oogst de oogst de oogsten het...

Lees verder
1973
2021-01-19
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

oogst

m. (-en), 1. het inzamelen van de gewassen: men is hier en daar al met de begonnen; 2. het gewas dat binnengehaald moet worden: de binnenhalen; 3. opbrengst van de akker: goede, rijke -; 4. opbrengst in het algemeen; de vissers hadden een slechte -, de vangst was gering; de aan goede romans is dit jaar niet groot.

Lees verder
1950
2021-01-19
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Oogst

m. (-en), 1. (Zuidn.) de achtste maand van het jaar : op 30 Oogst 1753 ; — halj Oogst, 15 Augustus; — Onze-Lieve-Vrouwhalfoogst, Onze-Lieve-Vrouwhemelvaart ; 2. het inzamelen der te velde staande gewassen ; 3. het te velde staande gewas dat binnengehaald moet worden: de oogst bederven, vertreden, verwoesten; de oogst binnenhalen ; 4....

Lees verder
1926
2021-01-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Oogst

Vruchten-inzameling. ’t Woord schijnt ontstaan als samentrekking uit Augustus, naam van de oogstmaand, in den Romeinschen almanak eertijds Sextilis of 6de maand geheeten, die later naar den Romeinschen keizer van dien naam in Augustus veranderd werd. De groote feesten van Israël stonden alle drie in verband met den landbouw, bepaaldelijk...

Lees verder
1898
2021-01-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Oogst

Oogst m. (-en), de arbeid van het inzamelen der te veld staande gewassen: (bijb.) daar zijn nog vijf jaren, in dewelke geen ploeginge noch oogst zijn zal; — het te veld staande gewas dat binnengehaald moet worden: als gij nu den oogst uwes lands zult inoogsten; den oogst bederven, vertreden, verwoesten; — de opbrengst der inzameling, h...

Lees verder