Wat is de betekenis van oogspiegel?

2010
2021-04-11
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

oogspiegel

Instrument om de binnenkant (het netvlies) van het oog te onderzoeken. Met een oogspiegel onderzoekt een (oog)arts door de pupil en de lens heen het lichtgevoelige netvlies, de bloedvaten in het netvlies, het uiteinde van de oogzenuw en het geleiachtige glasvocht dat de holte van het oog vult (fundoscopie, oftalmoscopie). Oogspiegelen doet geen pij...

Lees verder
1974
2021-04-11
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

oogspiegel

doorboorde spiegel met erachter een schijf met negatieve en positieve lensjes. De spiegel werpt het licht van een lamp in het oog van de patiënt, het licht wordt door het netvlies weerkaatst en valt via de opening in het oog van de onderzoeker. De pupil licht helder rood op eventuele troebelingen in glasachtig lichaam; lens en hoornvlies teke...

Lees verder
1973
2021-04-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

oogspiegel

m. (-s), instrument waarmee het inwendige van het oog bekeken kan worden. (e) Om het netvlies te zien, moet het licht dat het netvlies verlicht, komen uit de lichtrichting van het oog van de onderzoeker. Men gebruikt daartoe meestal een prisma dat de richting van de lichtbundel uit de lamp over een hoek van praktisch 90° draait. Daarnaast bevat...

Lees verder
1954
2021-04-11
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Oogspiegel

ofthalmoscoop, zie aldaar.

1950
2021-04-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Oogspiegel

m. (-s), werktuig om het inwendige van het oog te onderzoeken, bestaande uit een kleine holle, in het midden doorboorde spiegel en een dubbelbolle lens.

1949
2021-04-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Oogspiegel

instrument om het netvlies van het oog te bekijken en de refractie* van het oog te bepalen.

1933
2021-04-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Oogspiegel

of opthalmoscoop van Helmholtz, instrument, dat dient om het netvlies van het (levende) oog te bestudeeren. Het eenvoudigst geschiedt dit door tusschen het te onderzoeken oog en het oog van den waarnemer een half verzilverde glasplaat te plaatsen, onder een hoek van ca. 45°, die het licht van een terzijde geplaatste lichtbron in het te onderzoe...

Lees verder