Wat is de betekenis van onzin?

2020
2021-05-14
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

onzin

Het begrip onzin heeft 9 verschillende betekenissen: 1) zinloze gedachten. denkwerk, meestal geuit in de vorm van een bewering, een verhaal, een betoog, een theorie, en dergelijke, dat de toets van de rede of de werkelijkheid niet kan doorstaan, dat niet ter zake is, of dat flagrant onjuist is. 2) loos gepraat. gepraat zonder veel in...

Lees verder
2018
2021-05-14
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onzin

onzin - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-zin 1. dwaze, domme praat ♢ wat slaat hij weer een onzin uit! Zelfstandig naamwoord: on-zin de onzin Synoniemen flauwekul, nonsens, quatsch Tegenstelling...

Lees verder
1973
2021-05-14
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

onzin

m., 1. wat geen redelijke zin heeft; wartaal, nonsens: niemand zal die geloven; als uitroep: —!, m.n. in de zin van: wat je daar zegt, gaat niet op, geldt niet, kan ik niet accepteren; 2. domme daad, onbekookte handelwijze: met dit weer die tocht te ondernemen, zou — zijn.

Lees verder
1952
2021-05-14
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onzin

s., ûnsin, wipwap.

1950
2021-05-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Onzin

m., 1. wat geen redelijke zin heeft ; uiting van dwaze redenering, zotteklap, nonsens: ’t is onzin wat hij daar zegt; niemand zal die onzin geloven ; geleerde onzin, onzinnige praat met vertoon van geleerdheid; 2. daad die blijk geeft van gebrek aan verstandig overleg; onbekookte handelwijze: met dit weer die tocht te ondernemen ware onzin.

Lees verder
1898
2021-05-14
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onzin

m. uiting van dwaze redeneering, zotteklap, nonsens : ’t is onzin wat hij daar zegt; niemand zal dien onzin gelooven; geleerde onzin, onzinnige praat met vertoon van geleerdheid; — eene daad die blijk geeft van gebrek aan verstandig overleg, eene onbekookte handelwijze : met dit weer dien tocht te ondernemen ware onzin.

Lees verder