Wat is de betekenis van Onzijdigheid?

2023-10-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Onzijdigheid

v., het onzijdig-zijn ; neutraliteit.

2023-10-03
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Onzijdigheid

zie Neutraliteit.

Direct toegang tot alle 9 resultaten over Onzijdigheid?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-03
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

onzijdigheid

v. (neutraliteit): de onzijdigheid der kleine staten in een oorlog; gewapende onzijdigheid.

2023-10-03
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Onzijdigheid

→ Neutraal.

2023-10-03
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Onzijdigheid

➝ Neutraliteit.

2023-10-03
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Onzijdigheid

Zie: Neutraal.

2023-10-03
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Onzijdigheid

Onzijdigheid of neutraliteit duidt een toestand aan, waarin men verkeert, wanneer men zich niet schaart aan de zijde van een der op eenig gebied strijdende partijen. I. Onzijdigheid was de leus, waarmede de geesteskinderen der Fransche Revolutie van alle gading hier te lande hun optreden op publiek terrein steeds als het eenig rechtmatige wilden vo...

2023-10-03
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Onzijdigheid

Onzijdigheid - zie NEUTRALITEIT.

2023-10-03
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

onzijdigheid

v., neutraliteit.