Wat is de betekenis van onweder?

1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onweder

onweer.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Onweder

ONWEER, o. (-s), 1. (gew.) slecht, onstuimig, guur weder; 2. donderbui, beroering van de dampkring die met donder en bliksem gepaard gaat: het onweer komt opzetten, trekt af, barst los, drijft over; er broeit een onweer, (ook fig.) een uitbarsting van toorn, tweedracht, onlusten enz. is te wachten; — (zegsw.) er is onweer aan de lucht, er z...

Lees verder
1949
2022-12-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Onweder

storing in het bestaande weertype door het binnendringen van naar verhouding zeer koele lucht, die condensatie van de waterdamp in de warme lucht veroorzaakt, m.a.w. er ontstaat regen. Door de opstijgende, sterk wisselende luchtstromen worden de regendruppels uit elkaar geblazen tot kleine, negatief geladen en grote, positief geladen druppels. De k...

Lees verder
1933
2022-12-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Onweder

(meteorol.), weersstoring, door ➝ bliksem en ➝ donder gekenmerkt. Wordt donder gehoord, maar geen bliksem gezien, dan noteert men in de meteorologie ook o. Men noemt weerlicht het verwijderd onweder, waarvan de bliksem of diens weerschijn wordt gezien, maar de donder niet wordt gehoord. Tot een o. behoort altijd een onweerswolk. Deze wordt door sne...

Lees verder
1930
2022-12-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

onweder

('on) o. (-s) onweer.

1926
2022-12-04
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Onweder

Onweders zijn elektrische ontladingen tusschen wolken en aarde of tusschen wolken en wolken. De hierbij overspringende vonk noemt men bliksem of bliksemstraal; het geluid, dat de vonkontlading vergezelt, heet donder. Een onweer eindigt gewoonlijk met hevigen regen en wordt meestal voorafgegaan door een zwoele, drukkende atmosfeer, waarin zich stape...

Lees verder
1908
2022-12-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Onweder

ontstaat wanneer met electriciteit geladen druppels zich tot grootere druppels vereenigen, waardoor de dichtheid der lading sterk toeneemt, totdat de weerstand der lucht wordt overwonnen en ontlading in den vorm van bliksem optreedt. De ontlading tusschen wolken en aarde geeft aanleiding tot den zigzag-bliksem, die tusschen wolken onderling tot bli...

Lees verder
1898
2022-12-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onweder

o. (-s), ONWEER, (gew.) slecht, onstuimig, guur weder; — beroering van den dampkring, met donder en bliksem gepaard gaande: als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zoude; drukkend is de heete lucht, dreigende onweers barsten los; het onweer komt opzetten, trekt af, barst los, drijft over; er broeit een onweer; (ook fig.) eene uitb...

Lees verder
1870
2022-12-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Onweder

Onweder. Wanneer men in den dampkring donkere wolken ziet opkomen, waaruit flikkerende lichtstralen te voorschijn schieten, na korteren of langeren tijd, naar gelang van den afstand dier wolk, gevolgd door een rommelend of ratelend geluid of ook wel door een plotselijken slag, dan geeft men aan dit verschijnsel den naam van onweder. Zie voorts onde...

Lees verder
1864
2022-12-04
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Onweder

Onweder, *...WEÊR, o. (-s), natuurverschijnsel dat zich kennen doet door bliksem en donder; (fig.) storm; hij heeft een - (eene scherpe berisping, harde woorden) te wachten; er is een - aan de lucht, er zal braaf gescholden worden; magnetisch -, noorderlicht; vulkanisch -, electrische verschijnselen bij vulkanische werking.

Lees verder