Synoniemen van onvoltooid

2019-10-14

onvoltooid

onvoltooid - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet voltooid, niet afgewerkt Woordherkomst Afgeleid van voltooid met het voorvoegsel on- Antoniemen voltooid

2019-10-14

onvoltooid

onvoltooid - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: on-vol-tooid 1. er moet nog iets aan gedaan worden ♢ er is nog een onvoltooid boek van Mulish gevonden 1. onvoltooid (tegenwoordig) deelwoord [geeft aan dat de handeling van het werkwoord nog in gang is, bijvoorbeeld 'kijkend'] Bijvoeglijk naamwoord: on-vol-tooid

2019-10-14

Onvoltooid

bn. niet voltooid : een onvoltooid geschrift; (spr.) onvoltooide tijden, die vormen van het werkwoord, welke uitdrukken, dat men zich de werking als niet afgeloopen voorstelt. ONVOLTOOIDHEID, v.