Synoniemen van onvoltooid

2020-02-28

onvoltooid

onvoltooid - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet voltooid, niet afgewerkt Woordherkomst Afgeleid van voltooid met het voorvoegsel on- Antoniemen voltooid

2020-02-28

onvoltooid

onvoltooid - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: on-vol-tooid 1. er moet nog iets aan gedaan worden ♢ er is nog een onvoltooid boek van Mulish gevonden 1. onvoltooid (tegenwoordig) deelwoord [geeft aan dat de handeling van het werkwoord nog in gang is, bijvoorbeeld 'kijkend'] Bijvoeglijk naamwoord: on-vol-tooid ...

2020-02-28

Onvoltooid

bn. niet voltooid : een onvoltooid geschrift; (spr.) onvoltooide tijden, die vormen van het werkwoord, welke uitdrukken, dat men zich de werking als niet afgeloopen voorstelt. ONVOLTOOIDHEID, v.

2020-02-28

onvoltooid

(onvol'to:it) bn. 1. niet afgewerkt : een kunstwerk. 2. Taalk. uitdrukkend dat de werking van het werkwoord als niet afgelopen wordt voorgesteld : -e → tijden; tegenwoordige, verleden, toekomende tijd.