Wat is de betekenis van onverschillig?

2019
2021-01-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onverschillig

onverschillig - Bijvoeglijk naamwoord 1. nergens iets om gevend De onverschillige kerel reed zo verder nadat hij die paal ramde. Woordherkomst Afgeleid van het verouderde verschillig met het voorvoegsel on- Verwante begrippen gemakzuchtig, laks, onnadenkend

Lees verder
2018
2021-01-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onverschillig

onverschillig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: on-ver-schil-lig 1. zonder belangstelling of betrokkenheid ♢ hij gaf een onverschillig antwoord Bijvoeglijk naamwoord: on-ver-schil-lig ... is onverschilliger dan ......

Lees verder
1973
2021-01-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

onverschillig

(het accent wisselt), bn. en bw. (-er, -st), 1. niet goed, maar ook niet slecht: onverschillige daden, die geen goed en geen kwaad uitrichten en dus alleen geoorloofd zijn; 2. geen verschil opleverend: het is mij —, of hij komt; 3. onbetekenend: hij onderhield zich een poos met de raadsheer over onverschillige zaken; 4. zich weinig om iema...

Lees verder
1950
2021-01-26
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Onverschillig

bn. bw. (-er, -st), 1. noch goed, noch slecht: onverschillige daaen, die door de zedelijkheid noch gevorderd noch geboden en dus enkel geoorloofd waren; 2. geen verschil opleverend: het is mij onverschillig, of hij komt; — (nat.) onverschillig evenwicht, waarbij in iedere stand evenwicht is; 3. volstrekt onb...

Lees verder
1898
2021-01-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onverschillig

bn. bw. (-er, -st), noch goed, noch slecht: onverschillige daden, die door de zedelijkheid noch gevorderd noch geboden en dus enkel geoorloofd waren; — geen verschil opleverend, hoe ook voorkomende: (nat.) onverschillig evenwicht, een zoodanige toestand van een lichaam waarbij in iederen stand evenwicht is; — voor een bepaald persoon g...

Lees verder