Wat is de betekenis van onveranderlijk?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onveranderlijk

onveranderlijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet tot anders worden geneigd, zodat het steeds hetzelfde blijft Niets is voor de eeuwigheid onveranderlijk. Bedoeld of onbedoeld gaan onze indelingen uit van een ‘primordialistische’ opvatting van etniciteit. Daarin is...

Lees verder
2018
2021-04-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onveranderlijk

onveranderlijk - bijvoeglijk naamwoord, bijwoord uitspraak: on-ver-an-der-lijk 1. steeds hetzelfde ♢ de zwaartekracht is een onveranderlijke wet van de natuur 1. zonder zich te laten afleiden ...

Lees verder
1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

onveranderlijk

bn. en bw. (-er, -st), niet aan verandering onderhevig; steeds hetof dezelfde: een onveranderlijke grootheid.

1952
2021-04-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onveranderlijk

adj. & adv., steech, steuch, stéfêst.

1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Onveranderlijk

bn. bw. (-er, -st), 1. niet aan verandering onderhevig; steeds het- of dezelfde: een onveranderlijke grootheid; het was hun onveranderlijk voornemen dit te doen ; de onveranderlijke wetten der natuur; 2. bw., zonder verandering: die mijnheer spreekt eeuwig en onveranderlijk over die vervelende politiek; het wee...

Lees verder
1898
2021-04-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onveranderlijk

bn. bw. (-er, -st), niet aan verandering onderhevig: het was hun onveranderlijk voornemen dit te doen; — bw. zonder verandering : die mijnheer S. spreekt eeuwig en onveranderlijk over die vervelende politiek. ONVERANDERLIJKHEID, v.

Lees verder