2020-02-25

Ontwortelen

Ontwortelen is het verwijderen van bomen, complete met stobbe en grove wortels. Wortels worden afgekort dan wel afgebroken.

2020-02-25

Ontwortelen

(ontwortelde, heeft ontworteld), met wortel en al uit den grond rukken: een orkaan ontwortelde het geboomte; (fig.) van de grondvesten losrukken : daar werden Alpengevaarten ontworteld; — uitroeien, vernietigen : deze liefde ligt zoo diep, dat geene omstandigheden haar kunnen ontwortelen. ONTWORTELING, v. het ontwortelen.

2020-02-25

ontwortelen

(ont'wortələn) (ontwortelde, heeft ontworteld) 1. met wortel en al uit de grond rukken : een loeiend orkaan ontwortelde het geboomte. 2. ervan losmaken : de leiders door een taalkloof aan hun eigen volk ontworteld. 3. vernietigen : de omstandigheden zullen die liefde niet -.