Wat is de betekenis van ontwarren?

2019
2021-12-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ontwarren

ontwarren - Werkwoord 1. (ov) uit de war halen, uitzoeken, oplossen Hij wist de knoop pas na lang peuteren te ontwarren. Woordherkomst Naamwoord van handeling van warren met het voorvoegsel ont- Verwante begrippen ontplooien, ontwikkelen

Lees verder
2018
2021-12-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ontwarren

ontwarren - regelmatig werkwoord uitspraak: ont-war-ren 1. uit elkaar halen wat in de war is geraakt ♢ we waren minutenlang bezig de vislijn te ontwarren 2. tot een oplossing brengen ♢ uiteindel...

Lees verder
1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ontwarren

(ontwarde, heeft ontward), 1. uit elkaar halen wat verward is geraakt: de knoop -; 2. tot oplossing brengen: een lastige kwestie -.

Lees verder
1952
2021-12-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ontwarren

v., úttiizje, -tiezje, -tize, útinoar tiizje, út ’e tiis, ties helje, helpe, dwaen.

1950
2021-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ontwarren

(ontwarde, heeft ontward), 1. uit elkander halen wat dooreen is geward: help mij deze streng garen eens ontwarren; — de knoop ontwarren, nl. van een verwikkeling in een verhaal of toneelstuk. 2. tot oplossing brengen: een lastige kwestie, een moeilijk vraagstuk ontwarren. 3. zich ontwarren, zich losmaken uit iets:...

Lees verder
1937
2021-12-06
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ontwarren

ontwarde, h. ontward (eig. uit de war maken; fig. ophelderen): een streng garen ontwarren; een quaestie ontwarren; Z.-N. haar ontwarren, loskammen.

1898
2021-12-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ontwarren

(ontwarde, heeft ontward), uit elkander halen wat dooreen is geward : help mij deze streng garen eens ontwarren; — den knoop ontwarren, van eene verwikkeling in een verhaal of tooneelstuk; (overdr.) eene verwarring, die door ongeschikte pogingen om te ontwarren nog vermeerderd werd; — oplossen, ontknoopen : wen uw blik naar boven schou...

Lees verder