Wat is de betekenis van Ontvangen?

2019
2021-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ontvangen

ontvangen - Werkwoord 1. (ov) het verkrijgen van zaken zoals loon en berichten Hij ontving zijn salaris niet op tijd. 2. (ov) het op bezoek krijgen van gasten Wij werden er als vorsten ontvangen. ontvangen - Bijvoeglijk naamwoord...

Lees verder
2018
2021-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ontvangen

ontvangen - onregelmatig werkwoord uitspraak: ont-van-gen 1. in het bezit ervan komen ♢ zij ontving een mooi boek als beloning 2. op bezoek krijgen ♢ wij ontvingen onze gasten ...

Lees verder
2015
2021-12-01
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Ontvangen

Ontvangen - het (mechanisch) horen van de woorden die een ander heeft uitgesproken.

1997
2021-12-01
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

ontvangen

zie heer.

1977
2021-12-01
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

ontvangen

ontvangen - zwanger worden. Dit ... in genomen, maakt de Vrouwen vrugtbaar, en doetse ligtelijk (= gemakkelijk, V.) ontfangen, Het Profyt der Vrouwen B 2 r° [± 1750?].

1973
2021-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ontvangen

(ontving, heeft ontvangen), 1. als zijn deel krijgen, in het bezit of genot gesteld worden van: geld —; de heilige sacramenten -, bediend worden; 2. verstrekt of toegezonden krijgen: een brief —; op vangen: met dit toestel kan men de Engelse televisie —; 3. krijgen, met betrekking tot wat aan de geestelijke persoon ten nutte kom...

Lees verder
1952
2021-12-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ontvangen

v., ûntfange; (van geld), (yn)barre; gasten —, yngastje; vriendelijk —, sêft sette, lette en sette.

1950
2021-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ontvangen

(ontving, heeft ontvangen), 1. als zijn deel krijgen, in het bezit of genot gesteld worden van: geld, loon ontvangen; ontvangen van de heer N. N. de somma van ... (op kwitanties); de vele weldaden welke wij in uw rijk ontvingen; de heilige Sacramenten ontvangen; — abs.: het is zaliger te geven dan te ontvangen. 2....

Lees verder
1898
2021-12-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ontvangen

(ontving, heeft ontvangen), krijgen, in ontvangst nemen : geld ontvangen; ontvangen van den heer N. N. de somma van ... (op quitantiën); de heilige Sacramenten ontvangen; — aanvaarden, niet 'afwijzen; Heere Jezus ontvang mijn geest; zijn boek werd in de geleerde wereld zeer gunstig ontvangen; — iets in ontvangst nemen dat door...

Lees verder
1898
2021-12-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Ontvangen

zie Aannemen, zie Bekomen, zie Beuren.