2020-01-26

Ontucht

Ontucht - in ontucht bedrijven, ontuchtige handelingen verrichten, voorheen gebruikt om seks tussen vrouwen te stigmatiseren, tegenwoordig ironisch gebruikt voor vrijen.

2020-01-26

Ontucht

v. onkuischheid, onzedelijkheid; inz. onkuische handelingen, verboden lijfsgemeenschap : het zuur gewonnen geld in baldadigheid en ontucht verteren; ontucht plegen; huizen van ontucht, bordeelen.

2020-01-26

Ontucht

Onder ontucht verstaan wij iets anders dan tuchteloosheid. Dit laatste duidt aan, dat de tucht ontbreekt; dat het leven niet meer onderworpen wordt aan ’s Heeren ordinantiën: dat de geest niet meer de begeerten van het vleesch beheerscht, en men naar ’s Heeren wet, en de regelen, welke Hij heeft gegeven, niet langer luistert. Ontucht daarentegen heeft veel enger beteekenis. Zij is ook wel ontstentenis van tucht, maar dan op het terrein van het sexueele leven, en is dan synoniem...

2020-01-26

Ontucht

➝ Onkuischheid; Zedendelicten.

2020-01-26

ontucht

ontucht - Zelfstandignaamwoord 1. (seksualiteit) seks die tegen de heersende moraal ingaat Er is gisteren een 34-jarige man opgepakt wegens het plegen van ontucht. Woordherkomst Afgeleid van tucht met het voorvoegsel on- Uitdrukkingen en gezegden ♦ ontucht plegen Verwante begrippen onkuisheid

2020-01-26

ontucht

Het doen van seksuele dingen die strafbaar worden gevonden. Dit woord wordt gebruikt door politiemensen en rechters, niet door dokters. Kijk ook bij seks, geslachtsverkeer.

2019-09-20

bordeel

o. huis van ontucht.

2019-07-17

prostitutie

prostitutie - v., onteering; betaalde ontucht.

2019-07-09

bordeel

bordeel - o., huis van ontucht.

2018-11-22

Pederastie

Pederastie - PAEDERASTIE, v. sodomie, mannen-ontucht.

2019-07-10

debauche

debauche - v. (debauches), ontucht, losbandigheid; zwelgerij

2019-07-10

sodomie

sodomie - sodomieterij, v. gmv. onnatuurlijke mannen-ontucht

2019-07-17

tripot

tripot - o., speelhol; danshuis; huis van ontucht.

2019-09-19

prostitutie

v. ontucht voor geld; schending; ontering, verlaging.

2019-09-20

bestialiteit

v. 1 dierlijkheid, beestachtigheid; 2 tegennatuurlljke ontucht.

2018-12-06

SNEUKELAAR

SNEUKELAAR - m., SNEUKELAARSTER, v. (-s), (Zuidn.) snoeper; — in ontucht levende persoon.

2019-07-10

pederastie

pederastie - v. gmv. onnatuurlijke drift, □ omgang, mannen-ontucht

2018-09-12

Hoererij

HOERERIJ, v. (-en), ontucht: hoererij plegen; (bijb.) afgoderij.

2018-09-12

Hoereeren

HOEREEREN, (hoereerde, heeft gehoereerd), hoererij bedrijven, in ontucht leven.

2019-07-17

prostitueeren

prostitueeren - verlagen, onteeren; voor geld verkoopen;aan ontucht prijs geven.