Wat is de betekenis van Ontsteking?

2020
2021-08-04
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

ontsteking

Het begrip ontsteking heeft 3 verschillende betekenissen: 1) het ontstoken-zijn. plaatselijke reactie van het lichaam op beschadiging van het weefsel, die gekenmerkt wordt door roodheid, pijn, zwelling en temperatuursverhoging van de ontstoken plaats of het ontstoken lichaamsdeel; het ontstoken-zijn. 2) het ontsteken; het aansteken....

Lees verder
2019
2021-08-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ontsteking

ontsteking - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) een beschermende reactie van lichaamsweefsel op een schadelijke prikkel, vaak gekenmerkt door een rode, warme, pijnlijke zwelling De ontsteking in haar pols was niet ontstaan als gevolg van ziektekiemen, chemische stoffen of mechanische beschadiging, maa...

Lees verder
2018
2021-08-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ontsteking

ontsteking - zelfstandig naamwoord uitspraak: ont-ste-king 1. onderdeel van de motor dat de brandstof doet branden ♢ de ontsteking van deze auto doet het niet 2. door een infectie rood en opgezwollen weefsel of lichaamsdeel...

Lees verder
2014
2021-08-04
Bas Vreugdenhil

Student Medicine at Radboud University Nijmegen

Ontsteking

Een ontsteking is een reactie van een weefsel in het menselijk lichaam op een beschadiging door bijvoorbeeld een trauma of een infectie. Een ontstekingsreactie is een beschermende reactie. Het doel van de reactie is de aanvaller en het beschadigde weefsel te isoleren, te inactiveren en te verwijderen. Daarna kan het achterblijvende weefsel genezen....

Lees verder
2010
2021-08-04
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

ontsteking

De reactie van het lichaam op beschadiging van weefsel of op prikkels van buiten, bijvoorbeeld door een infectie met bacteriën, schimmels of virussen. Bij een ontsteking is er meestal een dikke rode plek die pijnlijk is en warm aanvoelt. Vaak kun je door de pijn het ontstoken lichaamsdeel niet goed bewegen. Als de ontsteking aan de buitenkant (bijv...

Lees verder
2004
2021-08-04
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Ontsteking

Een niet-specifieke reactie van het immuunsysteem op weefselschade en op antigenen van binnendringende stoffen, micro-organismen en, in geval van ontsporing, eigen cellen; de kenmerken van een ontsteking zijn vaatverwijding (warmte, zwelling, roodheid), pijn en gestoorde weefselfunctie.

1981
2021-08-04
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Ontsteking

is de aan het vaatstelsel gebonden regulatie van de afweer (zie afweermechanismen) van het lichaam tegen uiterlijke en in het lichaam binnengedrongen prikkels. Deze kunnen van mechanische, bacteriële, chemische of fysische aard zijn. O. is kenbaar aan rode verkleuring, zwelling, warmte (koorts) en pijn. Eerst treden veranderingen op in de bloe...

Lees verder
1974
2021-08-04
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

ontsteking

reactie die op beschadiging van weefsel volgt. Gevolg van fysische(bv. bevriezing, straling), chemische invloeden (zuren), ziekteverwekkers (bv. bacteriën, virus). De arteriolen en haarvaten worden ter plaatse wijder. De wanden ervan worden meer doorlatend zodat eiwitten uittreden (plaatselijk oedeem). Leukocyten gaan naar het gebied van de on...

Lees verder
1973
2021-08-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ontsteking

v. (-en), 1. het doen ontbranden, aansteking; 2. (techniek) bij verbrandingsmotoren het tot ontbranding brengen van het mengsel van brandstof en lucht (e); ook de inrichting die dit veroorzaakt (e): de is niet in orde; 3. inrichting waardoor een granaat of bom op het gewenste ogenblik tot ontploffing gebracht wordt; (fig.) een mop met vertraagde...

Lees verder
1954
2021-08-04
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Ontsteking

inflammatio, het ziekteproces dat ontstaat wanneer het lichaam of een der delen daarvan (plaatselijke ontsteking) zich verweert tegen een schade (noxa) meestal, maar niet altijd, het binnendringen van ziektekiemen (zie ook besmetting). De van oudsher bekende symptomen van ontsteking zijn: warmte (calor), pijn (dolor), zwelling (tumor) en gestoorde...

Lees verder
1952
2021-08-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ontsteking

s., ûntstekking, forbolgenens, forbolgenheit, brant.

1950
2021-08-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ontsteking

v. (-en), 1. het doen ontbranden, aansteking. 2. inrichting aan een explosiemotor waardoor het gasmengsel tot ontbranding gebracht wordt: de ontsteking is niet in orde. 3. inrichting waardoor een granaat of bom op het gewenste ogenblik tot ontploffing gebracht wordt. 4. (van weefsels en lichaamsdelen) het ontstoken zijn: de wond zal spoed...

Lees verder
1949
2021-08-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ontsteking

(inflammatio), plaatselijke stoornis; verschijnselen: roodheid, zwelling, warmte, pijn en gestoorde functie van getroffen lichaamsdeel. Oorzaak vnl. bacteriën en vira; verder fysische prikkels (bv. Radium, Röntgenstralen) en chemische stoffen (o.a. carbol, sublimaat). Uit de O.-s haarden kunnen bacteriën, giftige stoffen en etter in...

Lees verder
1933
2021-08-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ontsteking

door infectie of andere oorzaak ontstane plaatselijke aandoening v/h weefsel, waardoor etter wordt afgescheiden.

1933
2021-08-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ontsteking

1° O. wordt als machinetechnische term gebruikt bij den ➝ explosiemotor, waar het brandbaar gasmengsel of de brandbare vloeistof in fijn verdeelden toestand, gemengd met lucht, tot ontbranding wordt gebracht door een gloeiend voorwerp, door een vonk of door compressiehitte. 2° In de geneesk. verstaat men onder o. de reactie van levend weefs...

Lees verder
1916
2021-08-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ontsteking

Ontsteking - een plaatselijk proces, waaraan reeds door den Romeinschen arts Galenus vier hoofdverschijnselen worden toegekend: calor, rubor, tumor en dolor; d. w. z. warmte, roodheid, zwelling en pijn. Bij deze vier verschijnselen kan dan nog de gestoorde functie van het ontstoken orgaan als vijfde gevoegd worden. Het proces der ontsteking begint...

Lees verder
1898
2021-08-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ontsteking

v. (-en), (van lichaamsdeelen) het ontstoken zijn : de wond zal spoedig genezen als er geen koorts of ontsteking bijkomt.

1870
2021-08-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ontsteking

Ontsteking (inflammatio) is een ziekelijke toestand van enkele deelen van ’s menschen ligchaam. Te voren waren de kenmerken van ontsteking naauwkeurig bepaald, doch zij zijn door nader onderzoek zoo onzeker en wisselvallig geworden, dat men het volgens het tegenwoordig standpunt der wetenschap naauwelijks aan den oningewijde duidelijk kan maken, wa...

Lees verder