2019-11-22

Ontsteking

Een ontsteking is een reactie van een weefsel in het menselijk lichaam op een beschadiging door bijvoorbeeld een trauma of een infectie. Een ontstekingsreactie is een beschermende reactie. Het doel van de reactie is de aanvaller en het beschadigde weefsel te isoleren, te inactiveren en te verwijderen. Daarna kan het achterblijvende weefsel genezen. De belangrijkste kenmerken van een ontsteking zijn roodheid, warmte, zwelling en pijn. Er zijn veel oorzaken van ontstekingen. Deze zijn in te delen...

2019-11-22

ontsteking

De reactie van het lichaam op beschadiging van weefsel of op prikkels van buiten, bijvoorbeeld door een infectie met bacteriën, schimmels of virussen. Bij een ontsteking is er meestal een dikke rode plek die pijnlijk is en warm aanvoelt. Vaak kun je door de pijn het ontstoken lichaamsdeel niet goed bewegen. Als de ontsteking aan de buitenkant (bijvoorbeeld in de huid of een oog) zit, is dat allemaal goed zichtbaar. In de gewrichten of de spieren wordt dat al een stukje moeilijker. Een ontstekin...

2019-11-22

ontsteking

Het begrip ontsteking heeft 7 verschillende betekenissen: 1) het ontsteken; het aansteken; in de techniek: het tot ontploffing of ontbranding brengen van een mengsel van brandstof en zuurstof; in de wapentechniek: het tot ontploffing brengen van een explosief 2) ontsteking die niet wordt veroorzaakt door een infectie met virussen, bacteriën of andere micro-organismen, bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking als gevolg van overbelasting; steriele ontsteking 3) ontsteking die niet wordt veroorzaakt...

2019-11-22

Ontsteking

Een niet-specifieke reactie van het immuunsysteem op weefselschade en op antigenen van binnendringende stoffen, micro-organismen en, in geval van ontsporing, eigen cellen; de kenmerken van een ontsteking zijn vaatverwijding (warmte, zwelling, roodheid), pijn en gestoorde weefselfunctie.

2019-11-22

ontsteking

ontsteking - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) een beschermende reactie van lichaamsweefsel op een schadelijke prikkel, vaak gekenmerkt door een rode, warme, pijnlijke zwelling De ontsteking in haar pols was niet ontstaan als gevolg van ziektekiemen, chemische stoffen of mechanische beschadiging, maar werd veroorzaakt door de auto-immuunziekte reuma. 2. (techniek) het tot ontploffing of ontbranding brengen van een mengsel van brandsto...

2019-11-22

ontsteking

ontsteking - zelfstandig naamwoord uitspraak: ont-ste-king 1. onderdeel van de motor dat de brandstof doet branden ♢ de ontsteking van deze auto doet het niet 2. door een infectie rood en opgezwollen weefsel of lichaamsdeel ♢ ik heb een ontsteking aan mijn vinger Zelfstandig naamwoord: ont-ste-king

 • 2019-11-22

  Ontsteking

  v. (-en), (van lichaamsdeelen) het ontstoken zijn : de wond zal spoedig genezen als er geen koorts of ontsteking bijkomt.

  2019-11-22

  Ontsteking

  Ontsteking - een plaatselijk proces, waaraan reeds door den Romeinschen arts Galenus vier hoofdverschijnselen worden toegekend: calor, rubor, tumor en dolor; d. w. z. warmte, roodheid, zwelling en pijn. Bij deze vier verschijnselen kan dan nog de gestoorde functie van het ontstoken orgaan als vijfde gevoegd worden. Het proces der ontsteking begint met een verandering van de fijne vaatjes in het ontstoken deel, waardoor deze uitzetten, overvuld worden. Dit verklaart reeds de warmte zoowel als de...

  2019-11-22

  Ontsteking

  Ontsteking (inflammatio) is een ziekelijke toestand van enkele deelen van ’s menschen ligchaam. Te voren waren de kenmerken van ontsteking naauwkeurig bepaald, doch zij zijn door nader onderzoek zoo onzeker en wisselvallig geworden, dat men het volgens het tegenwoordig standpunt der wetenschap naauwelijks aan den oningewijde duidelijk kan maken, wat ontsteking is. Weleer beschouwde men hitte, roodheid, zwelling en pijn als de voornaamste kenmerken. De roodheid en pijn doen denken aan bloedvate...

  2019-11-22

  Ontsteking

  1° O. wordt als machinetechnische term gebruikt bij den ➝ explosiemotor, waar het brandbaar gasmengsel of de brandbare vloeistof in fijn verdeelden toestand, gemengd met lucht, tot ontbranding wordt gebracht door een gloeiend voorwerp, door een vonk of door compressiehitte. 2° In de geneesk. verstaat men onder o. de reactie van levend weefsel op de aanwezigheid van schadelijke stoffen, welke reactie ten doel heeft deze stoffen onwerkzaam te maken, te vernietigen of op te ruimen. De oo...