Wat is de betekenis van Ontslag op staande voet?

2023-06-10
Ton Hendriks

Advocaat arbeidsrecht en sportrecht

Ontslag op staande voet

Een ontslag dat met onmiddellijke ingang (dus zonder opzegtermijn) wordt gegeven waardoor de arbeidsovereenkomst per direct eindigt. Het is de arbeidsrechtelijk meest zware sanctie met ernstige gevolgen voor de werknemer die het betreft. Bij de beantwoording van de vraag of een ontslag op staande voet terecht is gegeven dienen alle omstandigheden...

Lees verder
2023-06-10
Mens en recht Lexicon

Mr. A. Bunthof & Mr. Y.M. Visscher (2005)

ontslag op staande voet

Onmiddellijke opzegging van een arbeidsovereenkomst om een dringende reden.

2023-06-10
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Ontslag op staande voet

Ontslag met onmiddellijke ingang zonder inachtneming van de opzegtermijn vanwege een dringende, onverwijld aan de wederpartij medegedeelde reden.