Synoniemen van ontroering

2020-02-25

ontroering

ontroering - Zelfstandignaamwoord 1. gevoelens van medeleven De ontroering werd hem teveel en hij moest even naar buiten om op adem te komen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van ontroeren met het achtervoegsel -ing

2020-02-25

ontroering

ontroering - zelfstandig naamwoord uitspraak: ont-roe-ring 1. plotselinge woede, vreugde of verdriet ♢ ze huilde tranen van ontroering Zelfstandig naamwoord: ont-roe-ring de ontroering Synoniemen emotie

2020-02-25

Ontroering

is een psychische werkzaamheid, waardoor de mensch in de emotioneele functie werkzaam is en op sterke wijze, dus met een bewogen gemoed, ondervindt hoe dingen of toestanden hem aandoen. Zulk een ontroering kan zijn van aangenamen aard; een jubilaris die op den herdenkingsdag met bewijzen van toegenegenheid wordt overladen, kan dikwijls door blijde ontroering geen woorden vinden, om te uiten, wat er in hem omgaat. Evenzoo kan een plotseling bericht van het overlijden van iemand, dien we liefhebbe...

2020-02-25

ontroering

('roering) v. (-en) aandoening.