Wat is de betekenis van Ontploffing (strafr.)?

1916
2023-03-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ontploffing (strafr.)

Ontploffing (strafr.) - Hij, die opzettel. een o. te weeg brengt of aan wiens schuld een o. te wijten is, is strafbaar krachtens artt. 157 en 158 Sr. — Schade door ontploffing moet door den brandverzekeraar worden vergoed (art. 292 K.).