Wat is de betekenis van onthouding?

2019
2023-02-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onthouding

onthouding - Zelfstandignaamwoord 1. het bewust niet een gewoonte of behoefte volgen Sommigen prediken onthouding als de enig juiste houding voor het huwelijk. 2. het niet deelnemen aan een stemming hoewel men wel stemrecht heeft Er waren drie onthoudingen...

Lees verder
2018
2023-02-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onthouding

onthouding - zelfstandig naamwoord uitspraak: ont-hou-ding 1. het niet deelnemen aan een stemming ♢ er zijn vier stemmen voor, vier stemmen tegen en twee onthoudingen 2. het opzettelijk niet eten of drinken ...

Lees verder
2004
2023-02-02
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

onthouding

geen seks (voor het huwelijk, of na echtscheiding) in de optiek van de roomskatholieke Kerk. De meeste mensen associëren dit woord wellicht met het ontberen van levensbehoeften zoals spijs en drank en met vasten. Het slaat echter ook op lichamelijk genot. De paus predikt onthouding. Dat mag een wereldvreemd standpunt zijn, het is in gevallen als a...

Lees verder
1977
2023-02-02
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

onthouding

onthouding - (opzettelijke) ontbering van geslachtsgemeenschap.

1973
2023-02-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onthouding

v., 1. het niet-deelnemen aan iets, waaraan men had mogen of moeten deelnemen: hij wenste door zijn onthouding protest aan te tekenen tegen dit feest; 2. blanco stem; 3. het zich ontzeggen van genotmiddelen, verplichtingen enz. uit religieuze of ethische overwegingen; m.n. het zich onthouden van geslachtsverkeer.

Lees verder
1967
2023-02-02
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

Onthouding

van vleesch en jus uit vleesch is een daad van → versterving, die van de katholieken, die den leeftijd van 7 jaar bereikt hebben op bepaalde dagen (→ onthoudingsdagen) gevraagd wordt. Onthouding moet dus niet verward worden met → vasten, dat verbiedt meer dan eenmaal per dag een vollen maaltijd te gebruiken.

1955
2023-02-02
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ONTHOUDING

is het zich ontzeggen van spijs of drank of van geslachtelijk verkeer. Hoewel het vasten een soort onthouding van spijs is, onderscheidt de kerkelijke wet het van de onthouding, aan welk woord zij een beperkte betekenis geeft. De onthoudingswet schrijft voor zich op bepaalde dagen te onthouden van vlees en jus uit vlees. Spijzen met dierenvet berei...

Lees verder
1954
2023-02-02
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Onthouding

abstinentie, het zich om hygiënische en/of zedelijke redenen onthouden van bepaalde voedingsmiddelen (vlees, zie vegetarisme), genotmiddelen (alcohol, zie ook drankbestrijding) of ook geslachtsverkeer (sexuele onthouding). zie ook periodieke onthouding.

1952
2023-02-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onthouding

s., ûnthâlding.

1950
2023-02-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Onthouding

v., 1. het niet deelnemen aan iets, waaraan men had mogen of moeten deelnemen: hij wenste door zijn onthouding protest aan te tekenen tegen dit feest. 2. blanco stem: het voorstel werd aangenomen met 69 stemmen tegen 57 en 3 onthoudingen. 3. het opzettelijke derven van levensbehoeften (inz. spijs en drank) uit religieuze of ethische o...

Lees verder
1949
2023-02-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Onthouding

(1), bij R.K. het op bepaalde dagen niet gebruiken van vlees en jus uit vlees door hen die de leeftijd van 7 jaar hebben bereikt en niet om bijzondere redenen zijn vrijgesteld. Niet te verwarren met vasten*; (2) periodieke O., de onderlinge, vrijwillig gemaakte afspraak van twee gehuwden om de huwelijksact slechts te verrichten op die dagen van de...

Lees verder
1933
2023-02-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Onthouding

(Lat. abstinentia). A) 1° Onthouding van sommige spijzen wordt voorgeschreven in can. 1250 van het kerkelijk wetboek, nl. van vleesch en jus uit vleesch, niet echter van eieren, melkspijzen en spijzen met dierenvet bereid. Volgens het nu geldende recht is o. een zelfstandige, van het ➝ vasten wel te onderscheiden verplichting. De wet der o. ver...

Lees verder
1930
2023-02-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

onthouding

(onthouding) v. (-en) het zich onthouden inz. (II 2): van alkoholhoudende dranken; periodieke- van huwelijksgemeenschap, in die periodiek terugkerende tijdperken dat er kans op bevruchting bestaat.

1916
2023-02-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Onthouding

Onthouding - zie ASCESE, GEHEELONTHOUDING.

1898
2023-02-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onthouding

v. het niet deelnemen aan iets, waaraan men had mogen of moeten deelnemen: hij wenste door zijn onthouding protest aan te tekenen tegen dit feest; — opzettelijke ontbering van levensbehoeften (inz. spijs en drank), of van zingenot: een lichaam, door waken, gestage vlijt, onthouding afgemat; zijn ingevallen kaken en bleek gelaat getuigden van...

Lees verder