Wat is de betekenis van ontfermen?

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ontfermen

ontfermen - Werkwoord 1. (refl) zich ~ over zich het lot van iemand aantrekken en voor gaan zorgen Zij ontfermde zich over de zwerfkat. Woordherkomst afgeleid van arm met het voorvoegsel ont- en met het achtervoegsel -en

2024-07-14
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ontfermen

ontfermen - regelmatig werkwoord uitspraak: ont-fer-men 1. zich het lot van iemand aantrekken ♢ de juf ontfermde zich over de kleinste kinderen Regelmatig werkwoord: ont-fer-men ik ontferm ...

2024-07-14
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Ontfermen

v., ûntfermje.

2024-07-14
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-14
Woorden en uitdrukkingen verklaard

Dr. C.H. PH. Meijer (1919)

Ontfermen

erbarmen, twee woorden met eenzelfde bet. en verwante afkomst. Het tweede is uit het hgd. overgenomen en moet gevormd zijn uit een ww armen, medelijden hebben en het voorvoegsel he (bij), verg. hang naast angstig en eng, b(e)lijven, b(e)lusschen; het got. kent dat ww. als arman, te vergelijken met lat. misereri naast miser (ellendig). Ontfermen, wa...

2024-07-14
Etymologisch Woordenboek

Amsterdam University Press

2024-07-14
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Ontfermen

Ontfermen (ZICH), ww. gel. medelijden hebben (met), barmhartigheid betoonen (aan). *...FERMING, v. barmhartigheid. *...FIJMELEN, bw. gel. ontfutselen. *...FONKEN, bw. gel. zie ONTVONKEN. *...FRONSELEN, *...FRONSEN, bw. gel. de rimpels uit het gelaat wegnemen. ZICH -, ww. zijn voorhoofd ontfronsde zich, de rimpels verdwenen. *...FRONSING, v. *...