Wat is de betekenis van ontfermen?

2019
2021-06-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ontfermen

ontfermen - Werkwoord 1. (refl) zich ~ over zich het lot van iemand aantrekken en voor gaan zorgen Zij ontfermde zich over de zwerfkat. Woordherkomst afgeleid van arm met het voorvoegsel ont- en met het achtervoegsel -en

Lees verder
2018
2021-06-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ontfermen

ontfermen - regelmatig werkwoord uitspraak: ont-fer-men 1. zich het lot van iemand aantrekken ♢ de juf ontfermde zich over de kleinste kinderen Regelmatig werkwoord: ont-fer-men ik ontferm ...

Lees verder
1952
2021-06-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ontfermen

v., ûntfermje.

1919
2021-06-22
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Ontfermen

erbarmen, twee woorden met eenzelfde bet. en verwante afkomst. Het tweede is uit het hgd. overgenomen en moet gevormd zijn uit een ww armen, medelijden hebben en het voorvoegsel he (bij), verg. hang naast angstig en eng, b(e)lijven, b(e)lusschen; het got. kent dat ww. als arman, te vergelijken met lat. misereri naast miser (ellendig). Ontfermen, wa...

Lees verder