Wat is de betekenis van ontfermen?

2023-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ontfermen

ontfermen - Werkwoord 1. (refl) zich ~ over zich het lot van iemand aantrekken en voor gaan zorgen Zij ontfermde zich over de zwerfkat. Woordherkomst afgeleid van arm met het voorvoegsel ont- en met het achtervoegsel -en

Lees verder
2023-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ontfermen

ontfermen - regelmatig werkwoord uitspraak: ont-fer-men 1. zich het lot van iemand aantrekken ♢ de juf ontfermde zich over de kleinste kinderen Regelmatig werkwoord: ont-fer-men ik ontferm ...

Lees verder

Direct toegang tot alle 5 resultaten over ontfermen?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Ontfermen

v., ûntfermje.

2023-05-30
Woorden en uitdrukkingen verklaard

Dr. C.H. PH. Meijer (1919)

Ontfermen

erbarmen, twee woorden met eenzelfde bet. en verwante afkomst. Het tweede is uit het hgd. overgenomen en moet gevormd zijn uit een ww armen, medelijden hebben en het voorvoegsel he (bij), verg. hang naast angstig en eng, b(e)lijven, b(e)lusschen; het got. kent dat ww. als arman, te vergelijken met lat. misereri naast miser (ellendig). Ontfermen, wa...

Lees verder
2023-05-30
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Ontfermen

Ontfermen (ZICH), ww. gel. medelijden hebben (met), barmhartigheid betoonen (aan). *...FERMING, v. barmhartigheid. *...FIJMELEN, bw. gel. ontfutselen. *...FONKEN, bw. gel. zie ONTVONKEN. *...FRONSELEN, *...FRONSEN, bw. gel. de rimpels uit het gelaat wegnemen. ZICH -, ww. zijn voorhoofd ontfronsde zich, de rimpels verdwenen. *...FRONSING, v. *...

Lees verder