Wat is de betekenis van Ontbindende voorwaarden (in arbeidsovereenkomst)?

2023-12-11
Ton Hendriks

Advocaat arbeidsrecht en sportrecht

Ontbindende voorwaarden (in arbeidsovereenkomst)

Een ontbindende voorwaarde houdt in dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst afhankelijk wordt gesteld van een toekomstige onzekere gebeurtenis. Bij het intreden van die gebeurtenis eindigt de arbeidsovereenkomst. Er worden strike eisen aan gesteld omdat werkgevers anders het ontslagrecht van werknemers eenvoudig zouden kunnen omzeilen. De Hog...