Wat is de betekenis van Ontbindende voorwaarde?

2023-10-03
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde die bepaalt dat een overeenkomst eindigt na het plaatsvinden van een gebeurtenis.

2023-10-03
Woning begrippen omschreven

Duttendael

Ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde in een koopakte, waarbij gesteld wordt dat de koop kan worden ontbonden als bijvoorbeeld de koper zijn financiering niet rond krijgt, of als er ernstige constructiegebreken geconstateerd worden tijdens een bouwkundige keuring.

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Ontbindende voorwaarde?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-03
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Ontbindende voorwaarde

Ontbindende voorwaarde - een voorwaarde die, wanneer daaraan voldaan wordt, de verbintenis teniet doet gaan. Zie B. W. art. 1297 enz.