Wat is de betekenis van ONNOZELE KINDEREN?

2024-02-22
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

ONNOZELE KINDEREN

(onnozel in de betekenis van „onschuldig”) zijn de kinderen van het mannelijk geslacht, van 2 jaar en daaronder, die koning Herodes liet doden te Bethlehem en omstreken (Matth. 2 : 16). Sinds de 5de eeuw worden deze kinderen, die in hun martelaarschap zozeer aan de gekruiste Christus gelijkvormig werden, herdacht op 28 Dec. Op deze datu...

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Onnozele kinderen

de onschuldige kinderen van twee jaar en jonger, die op last van Herodes te Bethlehem werden gedood (Matth. 2 : 16-18). Feestdag 28 Dec. In vele R.K. gezinnen fungeert op die dag het jongste kind als hoofd van het gezin.

2024-02-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ONNOZELE KINDEREN

zijn de onschuldige knaapjes van twee jaar en daaronder, die Herodes te Bethlehem en omstreken, volgens het evangelie van Matth. 2 : 16, liet doden, met het doel om Jezus, de nieuwe koning, zeker uit de weg te ruimen. Wellicht waren het er 20 à 30; doch in de Middeleeuwen schatte men hun aantal belangrijk hoger. Zij worden als martela...

2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Onnozele kinderen

(on'no:zələ) (HH.) 1. kinderen, op bevel van Herodes. die Jezus wilde treffen, te Bethlehem vermoord; feest: 28 dec. 2. Onnozele Kinderen m. dat feest: op is het kleinste kind of de jongste, de baas in huis, op school enz.

Wil je toegang tot alle 5 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Onnozele Kinderen

rooms-katholiek liturgisch feest (28 dec.)met het thema van Matt.2,16-19: de kindermoord door Herodes te Bethlehem in verband met de geboorte van Jezus aldaar. Het feest behoort tot de kerstkring. Volkskunde. Verscheidene volksgebruiken zijn verbonden met de Onnozele Kinderendag. De Romeinse heidense nieuwjaarsviering met verkleedpartijen leefde er...