Wat is de betekenis van Onmiddellijk?

2019
2022-05-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onmiddellijk

onmiddellijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. zonder uitstel Dit heeft een onmiddellijke verlaging van de temperatuur ten gevolge. 2. zonder omwegen Deze gang is een onmiddellijke uitgang naar de straat. onmiddellijk - Bijwoord 1. zond...

Lees verder
2018
2022-05-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onmiddellijk

onmiddellijk - bijvoeglijk naamwoord, bijwoord uitspraak: on-mid-del-lijk 1. waar niets tussen zit ♢ hij woont in de onmiddellijke omgeving van het vliegveld 1. zonder te wachten ♢ je moet onmi...

Lees verder
1973
2022-05-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onmiddellijk

bn. en bw., 1. rechtstreeks, direct, niet door iets anders gescheiden of bepaald: de onmiddellijke inwerking van de zonnestralen; 2. zonder tussenruimte aan iets grenzend: de onmiddellijke nabijheid van de stad; 3. zonder tijdsverloop op iets anders volgend: onmiddellijk antwoord, ontslag.

Lees verder
1952
2022-05-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onmiddellijk

adv., fuort, fuortendalik(s) fuortynienen, op ('e) slach, op slach en stuit, op slach en stel, op stel en sprong; nieuwsoverbrengen, nijs mei de waerme han oerbringe; — bij, fuort by deun by.

1950
2022-05-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Onmiddellijk

I. bn., 1. rechtstreeks, direct, niet door iets anders gescheiden of bepaald: de onmiddellijke inwerking der zonnestralen; hij ontving onmiddellijke mededeling van al het verhandelde; onder de onmiddellijke invloed van iem. staan; zijn onmiddellijke superieur. 2. zonder tussenruimte aan iets palend: de onmiddellijke nabijheid van d...

Lees verder
1937
2022-05-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

onmiddellijk

bn., bw. (rechtstreeks; dadelijk): in de onmiddellijke nabijheid des konings; de spion werd onmiddellijk doodgeschoten.

1898
2022-05-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onmiddellijk

bn. bw. niet teweeggebracht door middel van redenering: de onmiddellijke, eerste aandoening; een onmiddellijke gewaarwording; — rechtstreeks, niet door tussenkomst van derden plaats hebbende : hij ontving onmiddellijke mededeling van al het verhandelde; onder de onmiddellijke invloed van iem. staan; —■ niet door andere personen of zake...

Lees verder
1898
2022-05-18
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Onmiddellijk

zie Aanstonds.