2020-01-26

Ongrondwettig

bn. bw. in strijd met de grondwet: de adressen over deze zaak werden als ongrondwettig gebrandmerkt; het ongrondwettig heffen van belasting. ONGRONDWETTIGHEID, v.

2020-01-26

ongrondwettig

ongrondwettig - Bijvoeglijk naamwoord 1. iets is ongrondwettig als het volgens de grondwet niet mag Een verbod op de rooms-katholieke kerk is ongrondwettig. Woordherkomst afleiding van met het voorvoegsel on- en grondwet met het achtervoegsel -ig

2019-09-19

inconstitutioneel

tegen de grondwet, ongrondwettig.

2019-07-17

inconstitutioneel

inconstitutioneel - tegen de grondwet, ongrondwettig.

2018-09-13

Inconstitutioneel

INCONSTITUTIONEEL, bn. bw. tegen, in strijd met de grondwet, ongrondwettig.

2019-07-10

inconstitutioneel

inconstitutioneel - bn. tegen □, in strijd met de grondwet, ongrondwettig

2017-12-04

ongrondwettigst

ongrondwettigst - Bijvoeglijk naamwoord 1. onverbogen vorm van de overtreffende trap van ongrondwettig

2017-12-04

ongrondwettiger

ongrondwettiger - Bijvoeglijk naamwoord 1. onverbogen vorm van de vergrotende trap van ongrondwettig

2017-12-04

ongrondwettigste

ongrondwettigste - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de overtreffende trap van ongrondwettig

2017-12-04

ongrondwettigere

ongrondwettigere - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de vergrotende trap van ongrondwettig

2017-12-04

ongrondwettigs

ongrondwettigs - Bijvoeglijk naamwoord 1. paritief van de stellende trap van ongrondwettig Dat is iets ongrondwettigs...

2017-12-04

ongrondwettigers

ongrondwettigers - Bijvoeglijk naamwoord 1. paritief van de vergrotende trap van ongrondwettig Dat is iets ongrondwettigers...

2017-12-04

inconstitutioneel

inconstitutioneel - Bijvoeglijk naamwoord 1. (politiek) niet in overeenstemming met de constitutie (grondwet), ongrondwettig Woordherkomst afgeleid van constitutioneel met het ontkennend voorvoegsel in- of ontleend aan Frans inconstitutionnel; toen het woord eind 18e eeuw in zwang kwam, was de betekenis "in strijd met een juiste staatsinrichting", toen het normaal werd om die in een grondwet vast te leggen werd de huidige betekenis gangbaar Antoniemen consti...

2015-04-10

Gay

Gay is een ander woord voor homoseksueel. Dit houdt in dat iemand op romantisch en seksueel gebied op hetzelfde geslacht valt. Het woord 'gay' is Engels en betekent 'vrolijk' of 'zorgeloos'. In het Nederlands wordt zowel de term 'homoseksueel' als 'gay' gebruikt. Homoseksualiteit houdt in dat iemand op dezelfde sekse valt, dus wanneer een vrouw verliefd wordt op een vrouw of een man op een man. Tot 1990 stond homoseksualiteit geregistreerd als een geestesziekte bij de Wereldgezondheidsorganisati...

2019-10-16

National Recovery Act

(afk. N.R.A.) of N.R.Administration, een op 24 Juli 1933 in de Ver. Staten afgekondigde wet, uitbreiding van de op 16 Juni 1933 tot stand gekomen wettelijke regeling, bekend onder den naam N.I.R.A. (National Industrial Recovery Act). Deze laatste bepaalde zich uitsluitend tot ordening van de tien grootste bedrijven in de Ver. Staten, terwijl de N.R.A. haar uitbreidde tot alle bedrijven, de zeer kleine uitgezonderd, zoodat zij ong. 85 % der werkgevers omvatte.Deze ordening had plaats door een st...

2017-06-13

Malan, Daniel François (1874-1959)

Zuid-Afrikaans politicus; de premier (1948-54) die in Zuid-Afrika de apartheidswetgeving invoerde. Daniel Malan studeerde theologie in Utrecht; van 1905-15 was hij predikant in Zuid-Afrika. In 1915 raakte hij betrokken bij de politiek en richtte het dagblad Die Burger op, het orgaan van de Nasionale Party. Malan was een fanatieke Afrikaanse nationalist. Tussen 1924-34 was hij onder andere onder premier Hertzog minister van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Onderwijs. In 1936 richtte hij een...

2017-12-04

grondwettig

grondwettig - Bijvoeglijk naamwoord 1. in overeenstemming zijn met de artikelen van de grondwet Volgens rechter James Robart is Trumps order niet in overeenstemming met de Amerikaanse grondwet omdat deze de „juiste, eerlijke rechtsgang” schendt waartoe de VS zich verplichten als zij inreisdocumenten eenmaal hebben uitgegeven. Ook discrimineert de order op basis van religie, omdat een uitzondering wordt gemaakt voor christenen uit de zeven landen. D...

2017-06-13

Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)

Duitse Communistische Partij, op 1 januari 1919 opgericht door Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg. De KPD kwam voort uit de extreem-linkse Spartakusbond en streefde, geïnspireerd door de Russische oktoberrevolutie van 1917, naar de vestiging van de dictatuur van het proletariaat in Duitsland. Kort na de oprichting pleegden radicale leden van de partij een staatsgreep in Berlijn, gericht tegen de Weimar-republiek. Deze zogenaamde Spartakisten-opstand werd bloedig onderdrukt door Freikorpsen; Lieb...

2019-02-02

Amnestie

Amnestie - (Ned. Recht) is de straffeloosheid, die de wet in bijzondere omstandigheden aan bepaalde categorieën van delinquenten kan waarborgen. Art. 68, waarin van a. sprake is, bepaalt uitdrukkelijk, dat zij slechts bij de wet kan worden toegestaan. A. is wél te onderscheiden van de gratie, die door den koning verleend wordt. Van de a. verschilt deze, doordat zij slechts individueel werkt. Op goede gronden is dan ook beweerd, dat het zgn. gratiebesluit (K.B. van 4 Nov. 1919, na het eindigen...

2019-09-18

Kartelwetgeving

In het artikel ➝ Anti-trustwetgeving is de houding van de staatsoverheid tegenover de kartels besproken en zijn enkele wettelijke regelingen vermeld. De bemoeiing van de overheid met de kartels (en andere monopolistische concentraties) heeft zich steeds verder voortgezet, zoodat thans (1936) in 22 landen wettelijke regelingen dienaangaande bestaan (Ver. Staten v. Amerika, Argentinië, Australië, België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, I...