Wat is de betekenis van ondeugend geweest zijn?

2024-06-13
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

ondeugend geweest zijn

(19e eeuw) (Zaanstreek, Gelderland) (sch.) gezegd van een paar dat moet trouwen omdat de vrouw zwanger is. Reeds als aantekening van Boekenoogen. • (Hans Heestermans: Erotisch Woordenboek. 1980) • Er was inderdaad een aantal aardige of aandoenlijke anekdotes in Talk radio te beluisteren: bijvoorbeeld de jongen die bij afwezigheid van zij...